WPP satsar på beteendevetenskap för att förstå konsumenterna

Marknadsföringens heliga Graal är möjligheten att kunna förutspå konsumenternas nästa drag och även om det kanske aldrig blir verklighet så finns det redan vetenskaper som kan komma målet nära. Beteendevetenskap är en av dessa grenar, och nu startar WPP-ägda Ogilvy ett center för just detta.
Marknadsnätverket Ogilvy öppnar nu “Center for Behavioral Science”, vars mål är att med just beteendevetenskap skapa ett system som definiera målgruppernas tanke-, känslo-, och beteendemönster. Målet är att hjälpa marknadsförare att bli bättre både inom annonsering och kommunikationen.
Läs mer: 10 smarta tips på hur beteendevetenskap kan få fart på din digitala annonsering
Man ska jobba på att undersöka “dolda” kognitiva och känslobaserade barriärer – och överkomma dem medelst en metod som kallas B4 (eng. “Brand, Brain, Behavior, and Bias”). Förutom att låta kunder ta del av samtida forskning så ska man även få kolla på historiska fall.
För detta ändamål har man bland annat skapat navigersingsverkyget AMOS, uppkallat efter beteendeekonomivetaren Amos Tversky. Centret, som ska ledas av grundaren Christopher Graves ska även samarbeta med Kantars kognitiva analysavdelning och WPP Goverment (som riktar in sig på storskaliga beteendemönster och hur man förändrar dem).
Förutom marknadsföring så hoppas man kunna förstå mer av hur människor skapar sin egen identitet i det nuvarande tillståndet av “post-sanning”, för att förstå hur man kan effektivisera sådant som sjukvård, välfärd och krishantering.