WPP köper fler andelar av comScore

WPP, kanske världens största marknadsföringsbolag, har stärkt sitt delägarskap i analysföretaget comScore.

Det internationella PR och marknadsföringsbolaget WPP ökade sina andelar i comScore med ett aktieköp på dryga 3.27 miljoner amerikanska dollar, enligt uppgift.

Läs mer: comScores planer klarnar

Företaget comScore är för den som inte vet ett analysföretag som specialiserar sig inom internetanvändarnas surfvanor. Deras mål är att underlätta för företag att förstå och använda sig av internetanvändarnas surfvanor.