Winningtemps sex tips för att göra Generation Y nöjda på arbetet

Generation Y (generation why) är den senaste generationen som tar plats på den svenska arbetsmarknaden. Det är 90-talisterna som är uppfödda med datorer och att navigera den digitala världen är för dem vardagsmat. Det gör att de är högintressanta för den digitala marknaden, men de ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. Ny forskning har visat att det huvudsakligen är sex olika områden som arbetsgivare behöver se över när de har att göra med den nya generationen och detta är något som företaget Winningtemp har tagit fasta på!

Gruppgemenskap – Generation Y vill känna att de bidrar och passar in på det företag de arbetar. Det är därför viktigt att skapa en gruppsammanhållning och att man har roligt tillsammans.

Korta möten – Generation Y är van vid att snabbt ta till sig stora mängder information och ogillar segdragna möten. Håll därför mötena korta, men gör avstämningar oftare. På så sätt är det även lätt för dig som chef att följa arbetets gång och hjälpa till där det behövs.

Feedback – Generation Y har vuxit upp med snabb feedback och omedelbar behovstillfredsställelse. De drivs av beröm för sitt arbete och presterar bättre om de vet att deras arbete uppmärksammas.

Gemensam målbild – Generation Y vill känna att företagets mål är deras mål. De vill knyta an till ett större sammanhang och kunna vara en del av företagets framgång. Det är därför viktigt att företagets mål är tydligt kommunicerade till alla.

Utmaningar – Generation Y stimuleras av utmaningar eftersom det driver dem till att utvecklas. Dessutom ger en avklarad utmaning ett uppmärksammande, och ger därför dubbel belöning (både personlig utveckling och beröm).

Variera arbetsuppgifterna – Generation Y tycker om nya utmaningar och snabba puckar. Enformiga eller repetitiva arbetsuppgifter passar dem inte alls, utan de vill ha stimulans och meningsfullhet i sitt arbete.

Utifrån denna forskning skapades företaget Winningtemp som är ett nytt digitalt verktyg specialiserat på att möta dessa nya krav på arbetsplatser. Målet är att genom proaktivitet skapa nöjdare medarbetare säger Mathias Hansson, teknisk chef på Winningtemp. Du kan läsa mer om Generation Y och Winningtemp här!