WiFi4EU ger gratis WiFi till hela EU

Nyligen klubbades beslutet att tusentals gratis WiFi-hotspots ska sättas upp runt om i hela Europa. Nätverket beräknas vara utbyggt till 2020.
Nyligen blev det klart att EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen är överens om det nya initiativet WiFi4EU. Projektet går ut på att sätta upp 6.000-8.000 WiFi-hotspots på allmänna platser runt om i hela EU.
EU vill engagera lokala aktörer som kan hjälpa till att sätta upp dessa hotspots, och ansökningsprocessen ska enligt EU vara enkel och icke-byråkratisk. Vad det egentligen betyder återstår att se. Till projektet finns ca 120 miljoner Euro avsatta, vilket beräknas täcka kostnaderna för tekniken. Att sedan underhålla nätverket förväntas länderna själva hantera.
Genom initiativet kommer torg och parker nu att ha internetuppkoppling helt gratis, och till år 2020 räknar EU med att nätverket är redo att börja ta emot surfare. Initiativet ligger väl i linje med Eus tidigare beslut om att göra det enklare för EU-medborgare att använda internet. Nyligen slopades de höga roamingavgifterna, och att nu göra wifi tillgängligt för alla blir ett nästa steg i att göra EU mer öppet och tillgängligt för alla.
Vill du läsa mer finns all information om projektet samlat här.