Widespace tar sin mobilannonsering till nya marknader

Widespace expanderar utanför Europa. Annonsörer kan nu via Widespace nå närmare 200 miljoner unika smartphone-användare i Europa, USA och Mellanöstern. Här berättar Christphe Joyau om planerna.

”Vi ser en snabb ökning i vår räckvidd. Ett resultat av att vi nu växer på nya marknader och samarbetar med allt fler ledande mediehus och publicister så som Business Insider, Condé Nast, IDG, Reuters och Vice”, säger Christophe Joyau, Partneransvarig på Widespace.

Under 2015 har Widespace stärkt sin position på flera kontinenter. Man har också utökat sitt erbjudande gentemot annonsörer och släppt videoformatet StreamView, samt stöd för garanterad 100 % viewability.

”Vi ser en stor potential på flera marknader där både andel och antal smartphone-användare fortsätter att växa. Det skapar å sin tur en god tillväxtmiljö eftersom Widespace har etablerat sig som främsta partner för mediebyråer och varumärken som vill lansera globala kampanjer.”, säger Christophe Joyau.

Widespace mobilannonsering har i dagsläget en räckvidd på över 128 miljoner unika smartphone-användare i 19 europeiska länder, vilket motsvarar mer än hälften av användarna i Europa. Genom samarbete med globala och lokala partners har Widespace även utökat räckvidden i Mellanöstern och når där en tredjedel av smartphone-användarna. I USA når man närmare en fjärdedel, motsvarande 50 miljoner unika användare.

På den svenska marknaden har Widespace en räckvidd på 95 procent, vilket motsvarar nästan 5,7 miljoner svenska smartphone-användare.

”Widespace är en stark partner för allt fler mediehus som vill skapa lönsamhet och intäkter på sin mobiltrafik.”, säger Simon Voysey, Digital chef på Vice Media Inc.

”Vi ser positivt på utvecklingen framöver då användningen av smartphones bara fortsätter att växa. Relevant och mätbar reklam kommer även fortsättningsvis vara en värdefull kanal för varumärken som vill nå sina målgrupper i rätt tid och i rätt sammanhang”, säger Christophe Joyau.