Webbvalutan som går hem hos TV-kanalerna

MMS har under en längre tid kartlagt varje dag annonsmarknaden för TV-reklam online. Tanken har hela tiden varit att skapa en valuta på nätet för TV-kanalerna och få annonsörerna med sig. TV-nyheterna har intervjuat Martin Hehrne som är onlinechef på MMS om reklamvalutan.

Martin säger i intervjun att mätningarna har fungerat riktigt bra och att systemet som satts i bruk är världsunikt. Inte bara hur det tekniskt är uppbyggt även hur det för samman säljare och köpare i ett tryggt system där det blir jämförbara tal.

martin_hehrne
Martin Hehrne, MMS

En stor del av det arbete som MMS sysslat med sedan lanseringen av reklamvalutan är att informera marknaden om dess existens samt hur den bäst kan användas. Flera stora kanaler som MTG, TV4-gruppen och SBS Discovery ingår redan i mätningen och MMS för samtal med med flera andra som YouTube och Aftonbladet.

Desto fler webbaktörer som lanserar webb-TV kommer också behovet av en oberoende part behövas för att göra mätningarna. Det fina med MMS mätningar är att de också redan mäter TV-bolagens kanaler och därmed kan köparna kunna göra jämförelser mellan traditonella aktörer och de nya.