WebbTV-tittandet ökade i oktober

Oktober innebar ett rejält lyft för tittandet på webb-TV. Så mycket bättre, Big Brother och Paradise Hotel bidrog till ökningarna för de kommersiella kanalerna.

Antalet startade strömmar ökade med 14 procent mellan oktober 2013 och oktober 2014, och antal spenderade timmar ökade med 16 procent. Däremot minskade antalet publicerade klipp och program med 24 procent.

Kanalhusen MTG och SBS Discovery ökade kraftigt jämfört med i oktober förra året, både när det gäller startade strömmar och spenderade timmar. TV4 ökade också, medan SVT backade något.

– Ökningarna är i hög grad utbudsstyrda, säger MMS onlinechef Martin Hehrne. Flera stora dokusåpaformat bidrog till att öka tittandet på webb-TV.

Det mest sedda klippet under oktober var när Amanda Jenssen sjöng sin version av När vi gräver guld i USA från TV4s Så mycket bättre, med 374 625 starter och en webbpublik på 278 363.

Det program som genererade flest starter under oktober var MTGs Paradise Hotel avsnitt 20 med 282 392 starter. Det program som hade störst webbpublik var TV4s Hellenius hörna avsnitt 1 med en webbpublik på 210 289.