Webbanalys – Förstå och förbättra användarnas upplevelse

Webbanalys, något vi alla borde göra och något som fortfarande inte praktiseras på de flesta svenska företag. Är du lite vilse och vet inte hur du ska börja? Frukta inte, räddningen heter ”Webbanalys – Förstå och förbättra användarnas upplevelse” och är skriven av Marcus Östberg.

Marcus Österberg jobbar som utvecklingsledare inom Västra Götalandsregionen sedan 2011, bland annat med samordning av organisationens webbanalys och webbutveckling. Efter den omtyckta boken “Webbstrategi för alla” är han nu klar med “Webbanalys – Förstå och förbättra användarnas upplevelse” som förväntas vara klar under oktober 2016.

Analysen är A och O

Du som jobbar med webben vet att ditt arbete innebär att du ständigt måste vara beredd på ändringar och justeringar av innehållet och strukturen. Du vet att designen inte är en “snygg” webbsida men en som är användarvänlig för besökaren.

Du vet även att analysen är A och O och förmågan att tolka statistik på ett korrekt sätt är grundande för utvecklingsbudget på såväl mindre som större företag.

Är webbanalys lika med sökmotoroptimering?

Oavsett om du är kommunikatör, strateg, utvecklare, arkitekt eller marknadsansvarig så är det boken för dig. Marcus avdramatiserar själva mystiken kring webbanalyser och på ett pedagogiskt sätt leder dig in i Analysens Rike.

Utan svåra ord eller onödigt komplicerade resonemang. Efter att du har läst boken kommer du även att bättre förstå skillnaden mellan webbanalys och sökmotoroptimering och (förhoppningsvis) vara en bättre kravställare för SEO-konsulter.

Jag själv har redan läst boken och sätter ett stort värde på innehållet. Läs nedan min intervju med Marcus och frigör lite tid för att läsa själv hela boken i oktober.

Webbanalys – Förstå och förbättra användarnas upplevelse

marcus-osterberg-2015 2Hej Marcus och grattis till din nya bok om webbanalys. Du har ett välkänt namn och imponerande förflutet när det kommer till yrkesroller med webb som prefix.

Kan du berätta lite mer?

Hej Elwira! Tack, detta är en bok jag har stor förhoppning att den kan göra skillnad.

Jag har jobbat med webben i en eller annan form sedan 1998 och hela tiden har det känts som att för lite fokus läggs på frågan varför när det kommer till webbpublicering.

Nu när de flesta organisationer haft en webbplats i minst tio år är det dags att börja rota i vad man egentligen vill uppnå.

En webbplats kan utvärderas på många sätt och att samla data med webbanalys är ett måste för att strategiskt kunna anpassa webbplatsen efter besökarnas beteenden. På många företag och organisationer “ägs” frågan fortfarande av IT-avdelningen. Tycker du att svenska företag har dålig koll på vad som ska mätas?

Ja, jag tror tyvärr att väldigt många antingen inte vet vad de ska mäta, men också att många mäter på saker som tilltalar vår fåfänga men inte bidrar med värde. Eftersom inte alla säljer något på sin webbplats är det inte helt uppenbart vad som ska representera ett lyckosamt besök på webbplatsen.

Jag hoppas boken kan hjälpa alla oss som inte håller på med e-handel att hitta våra egna verksamhetsmål med webbplatsen.

Marcus du guidar oss i Analysens Rike men du rekommenderar inte något speciellt verktyg. Innebär det att du är lite tveksam till GA som ett enda verktyg?

Man kommer visserligen väldigt långt med GA, det ska jag inte sticka under stol med. Men frågan är vilken konkurrensfördel man missar om man använder exakt samma verktyg som sina konkurrenter.

GA är ju i mångt och mycket enbart inom kvantitativ data, och jag förordar att man även jobbar med kvalitativa mått. GA ger omfattningen av något, men väldigt lite insikt i frågan varför något inträffade. I boken har jag lyft fram en del om kvalitativa metoder för att nyansera något.

I de bästa av världar skulle vi alla ha ett webbanalysteam men på många mellanstora företag ägs posten av en enda person. Vilka mest viktiga egenskaper borde hen besitta?

Kritiskt tänkande. Som webbanalytiker måste man alltid vara nyfiken och inte nöja sig med hur läget är nu. En annan egenskap är kreativitet i form av problemlösning. Sen skadar det inte om man kan möta sina kollegor genom att kunna tänka marknadsmässigt och kommunikativt, men det är lite sekundärt tycker jag.

Ett vanligt problem kring webbanalys är att man för fort drar slutsatser, det vill säga att vi samlade in för lite data för att göra rätt bedömning. Förekommer ofta i mina egna projekt. Jag vet att det är mycket svår fråga och svaret beror på massor kringliggande faktorer men om du skulle generalisera: vad är lagom? Pratar vi en kvartal eller längre än så?

Ja det beror verkligen på många saker. Det är väldigt svårt att kunna utesluta att negativa konsekvenser kommer inträffa långt efter ens mätperiod. Men det kortar förstås ner tiden för att komma fram till något om man har många användare att utvärdera något på.

Det där ligger närmare konverteringsoptimering än jag haft anledning att jobba med. Dock känner jag till att det finns en formel så man kan räkna ut exakt hur lång tid som behövs för exempelvis ett A/B-test baserad på vilken trafik man har. Men inget jag jobbat med ännu.

Du skriver i din bok om “fåfängesiffror”. Berätta mer om de tre största.

Haha, ja den värsta är väl när vi ospecifikt rapporterar om antalet besökare. Antalet är inte så värst intressant om man inte kan berätta hur man uteslutit alla irrelevanta besökare.

En annan favorit är antalet sidvisningar per besök. Hur kan det vara ett mål att användaren ska behöva klicka runt på fler sidor än nödvändigt?

Min tredje favorit är hur länge besökaren stannar på webbsidan. Det behöver ju inte vara bra att de stannar länge, de kanske tappat bort sig, eller somnat. Poängen är att man ska mäta på de saker som otvetydigt bidrar med ett värde. Som att ett verksamhetsmål har uppfyllts.

Tack Marcus för din tid! Ni alla som är intresserade kan via länken nedan boka ert förköpsexemplar och jag kan inte låta bli att citera Marcus uttalande kring webbanalys:
“Web analytics is like teenage sex
– Everyone talks about it.
– Nobody really knows how to do it.
– Everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it”.

Till förköp av “Webbanalys – Förstå och förbättra användarnas upplevelse”.