Watson och Einstein ska jobba tätare ihop

Redan för ett år sedan började IBM och Salesforce låta sina AI Watson och Einstein samarbeta. Nu utökas samarbetet genom att Salesforce och IBM nu blir strategiska partners kring AI. De lovar att samarbetet kommer göra det enklare för företag att skapa nära relationer med sina kunder, samt fatta smartare affärsbeslut.

Att AI kommer vara en integrerad del i framtiden är det nog inte många som tvivlar på, men när världens två främsta aktörer på området slår sina påsar ihop så är framtiden närmare än någonsin. IBMs Watson har rönt stor uppmärksamhet genom exempelvis filmerna med “Watson at work”, medan Salesforce implementerat AI-kapaciteten hos Einstein i så gott som alla sina verktyg. När de båda nu kommer jobba närmare tillsammans öppnar det upp stora möjligheter, men innebär samtidigt nya risker.

För de kunder som använder sig av Watson respektive Einstein innebär det nya samarbetet att de får tillgång till två kompletterande AI, vilket kan ge företag helt nya möjligheter för att skapa och utveckla relationer till sina kunder säger Salesforces VD Marc Benioff i ett uttalande. Tanken är att AI-driven prediktiv analys baserad på tidigare interaktioner med kunderna ska göra det enklare att anpassa sig i kommande interaktioner och därmed bygga bättre relationer.

Riskerna är givetvis inget som de båda företagen nämner i pressmeddelandet, men det är inte utan att farhågorna kring AI också ökar genom det nya samarbetet. I takt med att AI-kapaciteten ökar minskar samtidigt människornas inflytande och förståelse för vad som faktiskt händer i en AI. Vi har sannolikt en bra bit kvar innan vi börjar se en självmedveten AI, men lite beroende på hur Einstein och Watson kopplas samman kan det innebära ett stort steg mot en allt mer självständig AI. Exakt vad det skulle innebära är dock omöjligt att förutspå, eftersom vi inte kan föreställa oss vad en självmedveten AI skulle kunna tänka på. Förhoppningsvis är båda företagen medvetna och noga med vad de gör, så att AI kan fortsätta vara en kraft som hjälper snarare än stjälper mänskligheten.