WARC har studerat den perfekta mediemixen

Globala marknadsföringsförbundet WARC har studerat den perfekta mediemixen och kommit fram till att desto större budget desto mer tv.

I sin databas har WARC 840 olike case studies, mellan åren 2009 och 2017, som de studerat för att ta reda på hur mycket som allokeras till vad.

Några intressanta fakta är:

Framgångsrika varumärken spenderar i snitt 69 procent av sin budget på en kombination av tv och digitalt.

Budgetens storlek avgör valet av medier. Lågbudgetkampanjer fokuserar allt mer på digitalt. Storbudgetkampanjer mer på tv (60 procent).

Mediamixen varierar beroende på sektor. Statliga- och non-profit-kampanjer är mer fokuserade på digitalt, även transport och turism.

Mat spenderar mest på tv. Hela 81 procent av matkampanjer går till tv i mediemixen.

“Gaining the right balance of TV, which delivers reach, and digital, which supplements reach and aids activation, is a critical component of media allocation. The findings suggest that, when extra budget is available, it is often invested in TV,” förklarar Amy Rodgers från WARC.

Här kan du själv tanka hem delar av rapporten.