Volvo lanserar självkörande bil 2017

Inom två år planerar Volvo att ha en flotta om 100 självkörande bilar på vägarna i Sverige. Till en början kommer Volvo endast att låta bilarna existera i Sverige så vi blir deras testmarknad.

Bilen kommer att ha de vanliga sensorerna som sonar, laser scanners och en optisk kamera som ger 360-graders bilder. Lägg till 3D kartor och GPS så kommer Volvos självkörande bilar att vara i par med andra försök som Audi, Google, Apple och fler. Volvobilarna kommer också kunna hanteras manuellt och i vissa fall kommer det att vara ett krav, som när du kör på och av motorvägar samt under dåligt väder.

Bilen kommer också att ha en trådlös koppling mellan ett trafikkontor i Göteborg som kan överse bilens valda väg och hantering. Bilen skickar realtidsdata till trafikkontoret och ger kontoret makt att när som lämna över hanteringen av bilen till föraren om trafikkontoret anser att det föreligger fara med att bilen självkör. Om föraren inte tar över kontrollen efter trafikkontorets direktiv kommer bilen att köra åt sidan och stanna där.

I ett första test kommer endast Göteborg att förses med ett trafikkontor men fler städer tillkommer var eftersom.

Spännande att Volvo är på hugget och att vi även i Sverige ska få se självkörande bilar.