VOD är större än vanlig TV bland ungdomar

Tittarvanorna hos unga fortsätter att gå över till mobilt och VOD-tjänster, det visar forskning från Mediacom.
Nästan fyra av tio (38%) brittiska ungdomar tittar vanligtvis på program från VOD-tjänster (video-on-demand) jämfört med 35% som tittar på vanlig TV.
Forskningen visar också att en tredjedel av ungdomarna (33%) tittar regelbundet på TV-innehåll via sin mobil, detta jämfört med 26% år 2016. Två tredjedelar av 8-12-åringar äger en smartphone – 2015 var siffran 49%.
Netflix är den mest använda streamingtjänsten, 58% av 12-19-åringar använder den. På andra plats kommer Amazon Instant Video med 32% av tonåringarna som användare (24% förra året).
“Mobile and on demand services have changed viewing patterns of everyday consumers. While 84% of young people regularly watch live programming on TV, the explosion of streaming services such as NowTV and Amazon Instant Video show that ‘live’ is no longer the only way kids watch”, kommenterar Josh Krichefski, CEO of MediaCom UK.