Viva Media valde Emerse för sin programmatic

Viva Media, en byrå inom digital marknadsföring, valde Emerse plattform för sin programmatiska annonsering.

“Vi sökte i första hand en plattform med möjlighet att använda rörligt content i kampanjerna, som vi ser ger bra konverteringar för våra kunder. För det andra ville vi ha en lättnavigerad miljö. Dessa krav uppfyllde Emerse – en nytänkande aktör på marknaden. När vi dessutom gillade deras team valde vi att dra igång ett par testkampanjer”, berättar Alexander Kollstedt, Display Manager på Viva Media.

”Majoriteten av de kampanjer jag flyttat från en plattform till Emerse, har visat på en stor förändring till det bättre. En orsak kan vara att det är väldigt lätt att byta mellan olika kanaler och marknadsplatser för att optimera kampanjen och få högsta effekt”, fortsätter Kollstedt.

Programmatisk annonsering innebär att man som annonsör kan rikta målgruppsanpassade filmer och displayannonser till just de man vill nå, på just de sajter och i de forum de befinner sig, vid rätt tidpunkt osv. Viva Media framhåller just målgruppsstyrningen som en tungt vägande fördel. Tidigare köpte de ofta annonsutrymme på handplockade sidor, medan de nu istället kan utgå från målgrupp, som Emerse DSP – Demand Side Platform – därefter genererar en unik mix av annonsplatser utifrån.

– ”Vi är glada att en etablerad och framgångsrik digitalbyrå som Viva Media ser ökad effekt via vår DSP. Vårt fokus är att utveckla teknik som förbättrar våra kunders annonseringsresultat. Vårt mål är också att DSPn ska vara lättjobbad för användaren, även om den är avancerad i bakgrunden, så att byråer och marknadsteam kan ägna sig åt det de är bäst på när det gäller planering, strategi, kreativt arbete och snabb implementering”, säger Carl-Johan Grund, vd på Emerse.