Vissa gör så och andra gör si

Undersökningsbolaget Nielsen har genomfört en global studie om hur man digitalt konsumerar rörlig bild och resultaten varierar stort.

Fler än 75 procent av de som svarade på undersökningen sa att de tycker om att kunna koppla upp sig mot tjänster var och när de känner för det.

Över hälften tycker att video är en viktig del av deras liv men hur man konsumerar rörligt innehåll varierar.

63 procent tycker att det är bättre med en större skärm samtidigt som 59 procent tycker att det fungerar lika bra att titta på sin mobiltelefon. Mer hälften tycker att en platta kan likställas med en PC eller laptop.

Megan Clarken från Nielsen har kommenterat resultaten: “It has never been more important to understand consumer behaviour than in today’s rapidly evolving digital environment. Choice creates not only complexity, but also opportunity. The media industry must embrace the changing landscape and adapt their strategies to fit with this new reality, offering engaging and relevant content that is easily accessible across devices and channels.”