Vision Critical är ett företag som underhåller kunddialoger

Enkelheten i att skicka en tweet eller ett Facebook-meddelande innebär att fler kunder än någonsin tidigare skickar förslag, ställer frågor och framför klagomål genom olika sociala mediekanaler. Därför är många företag aktiva på Facebook och Twitter och bemannar sina sociala medier med personal som kan ge snabb och personlig service, precis som kunderna förväntar sig.

Men eftersom kundinteraktionen via sociala medier fortsätter att öka, kan dock företag känna sig sig överväldigade av volymen. Då är det viktigt att hitta rätt verktyg för att underlätta och samordna aktiviteter som att delegera förfrågningar eller andra ärenden för hantering av företagets kundtjänst istället.

Vision Critical tillhandahåller en plattform för community-baserad kunddialog som hjälper företag att ha koll på sina kunder. Företaget är känd i vissa kretsar och en doldis i andra.

I korthet tillhandahåller företaget ett system som gör det enkel att skapa undersökningspaneler bestående av egna kunder, där man både löpande kan samla in kvalificerad enkätdata och skapa den typ av engagemang som är typisk för communities på internet. Detta är lite av vardagsmat för dagens marknadsförare men Vision Critical gör något rätt eftersom man lyckats etablera sin verksamhet runt om i världen.

Vision Critical har kontor i nio länder och 650 medarbetare. På kundlistan finns hundratals bolag inom FMCG, finans, media, retail, digitalt, offentlig sektor och telecom. För närvarande är man verksam i 27 språkområden.

E av deras kunder är Boden som är en stor e-handlare i Europa. Boden arbetar sedan länge med insight communities. Genom att föra sin kunddialog i Vision Criticals digitala plattform säkerställer e-handlaren Boden både kvaliteten i sin befintliga verksamheten och kan utveckla nya produkter.

Det här är bara ett exempel på företag som skapar bryggor mellan marknadsföraren och kunderna. Att hela tiden hålla en konstant dialog med tusentals kunder är ingen enkelt grej men företag som Vision Critical tillhandahåller plattformar som gör det lite smidigare.

Andra företag som har dialogplattformar är svenska Nepa, internationella SalesForce, Relationdesk, Zendesk, LiveOps Social, Social Dynamx och fler.