Virtuella Amelia klarar nu 80 procent av kundfrågorna

SEB har släppt fler siffror efter ett år med AI stödet Aida, baserad på IP-softs Amelia teknik (eller medarbetare, som bolaget vill kalla henne).

Numera kan SEB Aida chatta med runt 160 kunder om dagen på seb.se. Det har lett till totalt över 30 000 konversationer sedan i december 2016. Och under 2017 ska AI:t kontinuerligt lärt sig och blivit bättre. Men siffrorna kring avklarade och lösta uppgifter av AI:t har samtidigt gått ned något. Från sommarens tidigare redovisade 85% uppklarade ärenden till att Aida under helåret totalt klarade av 80% av SEBs dagliga förfrågningar, skriver MKSE.

Aida ska även ha en andra sida där hon backend kan hjälpa SEB:s 15 000 anställda med olika IT-relaterade frågor.

Amelias skapare Chetan Dube hade som mål att befria ingenjörer från vardagliga sysslor som backup, daglig hantering av filsystem och från att skruva åt samma skruv varje dag. IP-softs Amelia är modellerad efter Lauren Hayes, en amerikansk modell och entreprenör. Namnet kommer från piloten Amelia Earhart.