Vimla crowd sourcar sin affärsutveckling

Ett globalt fenomen som växer sig allt starkare i Sverige är crowd sourcing. Mobiloperatören Vimla har tagit vara på konceptet och ber användarna om idéer till framtida affärsutveckling av bolaget. Ett exempel är de nya abonnemangspriser som presenterades tidigare i år.

Vimla uppstod 2014 som ett intraprenörsprojekt inom Telenor för att möta konkurrerande lågprisoperatörer. Vimla vill erbjuda sina användare mobilabonnemang som man förstår, utan bindningstid och utan uppsägningstid. För att utveckla sina erbjudanden använder Vimla crowd sourcing och ber sina medlemmar om idéer. I en bransch där engagemanget överlag varit lågt hos kunderna har Vimla lyckats engagera sina kunder med hjälp av sociala medier.

Det senaste som Johan Littorin, Affärsansvarig och hans medarbetare har involverat sina medlemmar i är utvecklingen av den nya prismodellen som lanserades den 3 mars.

Läs också: Hellre avstå från julklappar än att byta mobilnummer

– På vimla.se har vi ett diskussionsforum där våra kunder kan skriva hur de vill att abonnemangen ska se ut. Med hjälp av den input vi fått från bland annat användarna som kallar sig Gneken, Viking och Adnan har vi utformat det senaste erbjudandet, säger Johan Littorin, Affärsansvarig på Vimla

Hur kan diskussionen med era medlemmar se ut?
– Som ett exempel har vi vår medlem Maddelisk. Hon skrev i diskussionsforumet på vår hemsida att vi borde ha ett “McDonalds-liknande” abonnemang där man kan välja det man behöver. Vi började slipa på hur ett sådant abonnemang skulle fungera och i december förra året lanserade vi ett nytt abonnemang där man själv väljer hur mycket samtal, meddelanden och data man vill ha, säger Johan Littorin, Affärsansvarig på Vimla

Ett annat konkret exempel hur medlemmarna har involverat sig är den saldoapp som en av användarna byggt. Med hjälp av appen kan alla Vimla-medlemmar logga in och se hur mycket data de har kvar.

– Vi blev kontaktade av en av våra medlemmar som på eget initiativ hade utvecklat appen. Jag skulle vilja se det som det ultimata tecknet på hur crowd sourcing kan bidra till företags utveckling. Jag tror vi kommer få se fler stora företag ställa sig positiva till medlemsbaserade idéer under 2015, säger Johan Littorin Affärsansvarig på Vimla.

> Här kan du läsa forumtråden som startade den nya prisutvecklingen.

Det är Johan Littorin som är i mitten på bilen med sina kollegor Erik och Emma.