Vill du hänga med i nyhetsflödet ska du undvika sociala medier

En ny studie från JMG på Göteborgs universitet visar att personer som följer nyheter via sociala medier har lägre kunskap om vad som händer än de som följer traditionella nyhetsmedier. Samtidigt har antalet personer som vänder sig till just sociala medier för nyheter ökat de senaste åren.

Studien har framför allt fokuserat på politiska händelser, där de som får till sig sina nyheter via TV, dagstidningar, radio eller nyhetssajter har bättre kunskaper än de som får sina nyheter via sociala medier. Resultatet är egentligen inte så förvånande, eftersom algoritmerna som styr flödena på sociala medier premierar den information som du gillar, och därmed ges inte en nyanserad eller mer omfattande bild av nyhetsläget.

Visst, på sociala medier kan du få väldigt ingående information om områden som intresserar dig, men att få en bred bild av exempelvis den politiska debatt som förs är svårare när ditt flöde hela tiden kureras för att passa just dig. Även om du följer vissa nyhetssajter i sociala medier är det svårt att få den bredare och mer nyanserade bild som dessa tillhandahåller.

Adam Shehata och Jesper Strömbäck som står bakom studien säger i ett uttalande: ”Viktigast är kanske att studien lyfter fram hur viktiga de traditionella medierna är när det gäller att förse medborgarna med en bild av vad som händer i politiken och i samhället.”

När det nu är valår blir det därför viktigt för svenskarna att få en nyanserad bild av det politiska läget, för att kunna bilda sig en uppfattning baserad på flera källor och inte bara på vad som dyker upp i flödet på sociala medier. Frågan är vad som kan göras för att få fler svenskar att bredda sitt inflöde av nyheter från olika källor. Flera studier har nämligen visat på att allt fler får sina nyheter huvudsakligen, och ibland enbart, från sociala medier, något som riskerar att ge en mycket skev bild av verkligheten.