Vill du förstå vad AI är? Här är gratiskursen du inte får missa

Finska succékursen “Elements of AI” som haft 150.000 deltagare har nu översatts till svenska. Kursen är grundläggande för att förstå artificiell intelligens.

Målet är nu att 100.000 svenskar ska genomföra kursen som administreras av AI Innovation of Sweden, AI Competence for Sweden, Peltarion och Linköpings universitet.

  • Funderar du på vilken inverkan AI kan ha på ditt arbete eller ditt liv?
  • Vill du veta vad artificiell intelligens (AI) egentligen är?
  • Vill du förstå hur AI kommer att utvecklas och påverka oss under de kommande åren?

Ambitionen är att få så många som möjligt att få ökad förståelse för AI, hur viktig den utvecklingen är, vad den betyder för människan och hur vi ska hantera AI i vår vardag. Tanken är att ge en opartisk och realistisk bild över tekniken.

Det krävs inga förkunskaper att gå kursen som är helt gratis och tar runt 6 veckor att genomföra. Redan har 1.000 personer anmält sig.

Här kan du anmäla dig till kursen om artificiell intelligens.