Vilken data är värd mest?

Företaget Clutch presenterade nyligen en undersökning som de gjort bland analytiker för att få reda på vilken data som är högst värderad. I dagens läge pratas det om Big Data och att analysera data från såväl sociala medier som egna användardata för att kunna ge bästa möjliga beslutsunderlag. Men all data anses inte vara lika värdefull.

Det vanligaste stället dit analytiker vänder sig för att hämta data är inifrån den egna organisationen. Denna data är nämligen strukturerad på ett sätt som gör att den enkelt kan analyseras i befintligt skick. Företagets databas är ju nämligen byggt tillsammans med verktygen för att analysera datan på enklaste och bästa sätt.

Genom att ha lättillgänglig och välorganiserad data blir det nämligen enklare att uppfylla alla tre kriterier för Big Data Analysis:
1). Stora volymer av data.
2). Flera olika typer av data eller data från olika mätpunkter.
3). En brådska att processa data och leverera beslutsunderlag.

Med data från exempelvis Social Medier uppfylls endast de två första kriterierna, men eftersom denna data först måste organiseras och bearbetas för att kunna analyseras tar det längre tid. Detta gör att hela 85% av analytikerna i undersökningen menar att strukturerad data är mer värdefull än ostrukturerad data.

Denna strukturerade data hittar de först och främst i de egna systemen, dit hela 70% av analytikerna huvudsakligen vänder sig i första hand. Analytiker letar även data från affärssystem i ca 60% av fallen, data som exempelvis genereras av ekonomisystem eller som en del i ett affärsprojekt. Data från Sociala Nätverk används endast i 38% av fallen, och data från Internet of Things hamnar sist på listan dit endast 26% av analytikerna letar efter användbar data.

Slutsatsen blir att det finns en hel del data som inte används. Det genereras flera terrabyte med data från såväl Sociala Nätverk som Internet of Things, men få analytiker använder sig av denna data eftersom den är för svårtillgänglig. För den drivne analytikern finns det därför en stor affärsfördel i att hitta sätt att hantera denna data, då det sannolikt kan ge nya affärsmöjligheter och ge en stark konkurrensfördel jämfört med andra företag.

Sannolikt kan skaparna av Sociala Nätverk och IoT samarbeta med analytiker ut utvecklare av BI-verktyg för att göra denna data mer tillgänglig, men det är nog inget som sker över en natt. Nyckeln ligger snarare i att skapa rutiner och protokoll för att kunna processa relevant data och på så sätt se till att även hastigheten i analysen ökas och relevanta beslutsunderlag skapas i tid. I en värld där information blivit en förutsättning för framgång, är den outnyttjade informationsresursen ovärderlig.