Vilka är det som inte röstar i Europaparlamentsvalen?

Inte ens hälften av Sveriges röstberättigade röstar i Europaparlamentsvalen. År 2004 var det 37, 9 % som röstade och i det senaste valet år 2009 var det 45, 5 % som röstade. Det är en ökning på omkring 7 procentenheter och regeringen hoppas nu kunna öka valdeltagandet ytterligare. Bland annat har myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) fått i uppdrag att fördela projektbidrag till projekt som arbetar för att nå unga och utrikes födda i områden där få har röstat i tidigare val.

Vilka är det som inte röstar? Tabellen nedan visar valdeltagandet i det senaste Europaparlamentsvalet, fördelat efter ålder samt inrikes- och utrikes födda.

valdeltagande1

Vi finner det lägsta valdeltagandet bland utrikes födda ungdomar. Det skiljer drygt 13 procentenheter mellan inrikes födda och utrikes födda i den lägsta ålderskategorin. Men skillnaderna mellan inrikes- och utrikes födda är stora även i de övriga ålderskategorierna, där det skiljer uppemot 15 procentenheter i andelen röstande.

Kalla vindar drar in över Europa. Främlingsfientliga och högerpopulistiska partier beräknas vinna fler röster i flera europeiska länder. Enligt senaste mätningen från PollWatch 2014 kommer franska Front National öka från 3 till 22 mandat och brittiska UKIP från 13 till 23 mandat. Även det grekiska nazistiska partiet Gyllene gryning, ungerska Jobbik samt finska Sannfinländarna uppvisar höga opinionssiffror. I Sverige har vi Sverigedemokraterna som satsar stort inför Europaparlamentsvalet. Återigen, vilka är det som inte röstar? Det är dem som behöver demokratin som mest.

Valambassadörer arbetar hårt för att få unga och utrikesfödda att gå och rösta. Vi ser mer kampanjer i år än i tidigare EU-val. På Facebook finns sidor och evenemang som ”Höj rösten!” och ”Jag röstar i #EUval:et 25 maj och hoppas att mina Facebook-vänner gör likadant!”. Vi ser kommentarer i stil med ”Rösta, annars gör en rasist det åt dig!”. Hur väl allt detta arbete leder till någon framgång återstår att se.

Asmeret
Artikeln är skriven av Asmeret Kuflu som bland annat jobbar som analytiker på Nyheter24-gruppen. Asmeret har en kandidatexamen i utredningsociologi från Stockholms Universitet.