Viewabilityn varierar stort mellan olika länder

Siffror från en studie kring annonsinvesteringar gjord av IAB, i samarbete med PwC, visar förutom investeringarna också att vi tittar på annonser olika mycket beroende på var någonstans vi bor i Europa.

Vi tittar på annonser olika mycket, inte bara beroende på ålder eller kön, utan även beroende på vart någonstans vi bor. Exempelvis så är viewabilityn 69 procent i Österrike, 60 procent i Frankrike och 59 procent i Tyskland. Storbritannien, däremot, ligger på bara 49 procent.

Kriterierna som ska mötas är MRC’s rätt enkla sådana – minst 50 procent av annonsen ska synas i minst 1 sekund. Ändå är det alltså knappt över hälften av annonserna som visas. Detta innebär att annonsörer årligen förlorar miljardbelopp på annonser som aldrig visas, ens i en sekund.

Läs mer: Banners behöver minst 14 sekunder för att ha någon effekt

Siffrorna visar också på att det är svårt att helt förutsäga med 100 procents säkerhet hur man ska kunna förbättra Viewabilityn i ett geografiskt område.

I Storbritannien, till exempel, så har branschen försökt få upp siffrorna under året – men ändå fått en mager utdelning, med bara två procents ökning under årets tredje kvartal.