Viewability för Sverige sjunker och 36 procent av alla displayannonser visas inte

Den senaste benchmarkrapporten från Meetrics visar att viewability sjunker under andra kvartalet 2018. Med ett värde om 64% är genomsnittlig viewability något lägre än föregående kvartal.

Den senaste rapporten visar att i genomsnitt 64% av alla displayannonser blir sedda. Även om värdet endast är en procentenhet lägre jämfört med det senaste kvartalet ligger det fortfarande långt över det internationella genomsnittet. “Den svenska marknaden visar konsekvent värden över genomsnittet. Trots att vi bara publicerat rapporten för tredje gången i Sverige var värdena konsekvent bland de tre bästa,” säger Philipp von Hilgers, VD på Meetrics. Han tillägger “Speciellt är formatet Rectangel, med en synbarhet på 71%, långt över det internationella genomsnittet. För andra format ser vi en stor potential och vi vill fortsätta att uppmärksamma marknaden om våra benchmarks, så att alla parter kan delta och arbeta tillsammans.”

Internationell jämförelse
Med dessa värden ligger den svenska marknaden på en andra plats, endast viewability i Österrike är högre. Med nio procentenheter högre under det andra kvartalet har den österrikiska marknaden ett genomsnittligt värde om 73%.

Den fullständiga rapporten med en detaljerad lista över olika bannerformat finns tillgänglig för gratis nedladdning på Meetrics webbplats.

I kvartalsrapporterna ger Meetrics en översikt över viewability-rates och genomsnittliga viewability-durations. Meetrics Viewability Benchmarks har riktvärden “50/1” från IAB och Media Rating Council (MRC). Följaktligen måste minst 50% av annonsutrymmet ha varit i den synliga delen av webbläsaren i minst en kontinuerlig sekund. För videoannonser är rekommendationen “50/2”, vilket innebär att videoannonsen måste ha varit synlig i minst 2 sekunder med en synlighet på minst 50% av videoannonsens yta.