Viewability ett mått för framgång i digitala annonskampanjer

När kommunikation sker i allt fler digitala kanaler blir det allt mer komplext att mäta annonsers genomslagskraft. Lösningen kan vara att tillsammans med din teknikleverantör och mediebyrå börja mäta visningar enligt viewability.

Viewability är ett mått som mäter visningar av annonser som faktiskt kunnat ses av besökarna till webbplatsen eller den digitala annonskampanjen.

Här kommer sex tips för att nå bättre viewability i din digitala marknadsföring.

  1. Ta fram strategier och metoder som hjälper dig nå dina marknadsföringsmål.

Vad vill ni uppnå med kampanjen? Hur vill du skapa varumärkeskännedom? Vill du att fler personer registrerar sig på din hemsida, vill du öka köpen i din onlinebutik, eller helt enkelt bara öka försäljningen generellt? Definiera tydliga och mätbara mål. Tillsammans med er teknikleverantör och mediebyrå utarbetar ni strategier för att nå dessa mål.

  1. Se till att din leverantör kan mäta viewability i både text och bild

Det finns idag en uppsjö av alternativ att välja mellan. Se till att hitta en leverantör som kan mäta viewability i både text och video.

Hitta en leverantör vars mätning, metodik och rapportering är i linje med era mål med annonskampanjen. Utvärdera arbetet kontinuerligt och se till att mätningarna anpassas till era kampanjer.

  1. Sätt inte allt för många begränsningar

Viewability kommer bli ett av de viktigaste måtten på framgång för digitala marknadsföringskampanjer men sätt inte för många begränsningar för din kampanjs synlighet i hopp om genomslag.

Att nå kvinnliga chefer mellan 35 och 37 gillar James Bond-filmer och etiopisk matlagning och som under den senaste veckan resesidor som har 80 procent viewability eller högre är inte rätt strategi.  Sätt färre men väl genomtänkta kriterier som passar kampanjens målsättningar.

  1. Garantera synliga visningar

Sätt ett visst antal eller en procentandel garanterade synliga visningar med din leverantör där ni tillsammans kommer överens om kostnaden per visning (CMPs).

  1. Mät rätt och förbättra kampanjen

Sätt inte alltför höga förväntningar på dina kampanjer och se till att dina mediepartners är öppna för att optimera sina resultat och anpassa sina priser enligt viewability-mätningarna under kampanjperioden. Var uppriktig med din partner. Berätta hur du vill ha det och ge dem utrymme att förbättra sina resultat.

Artikeln är skriven av:

magnus_rocketfuel

Magnus Johansson, Nordenchef Rocket Fuel

www.rocketfuel.com