Viewability är inget nytt problem

Idag pratar marknadsförare om att de behöver öka viewabilityn för sina annonser i digitala kanaler. Men att människor undviker att titta på reklam är inget nytt fenomen. Som marknadsförare behöver du förtjäna tittarens uppmärksamhet, det är inget du kan kräva eller tvinga till dig.
I en genomgång av digitala annonser förra året framgick det att endast 40 % var synliga för tittaren. Att få reda på att dina annonser endast är synliga i 40 % av fallen är minst sagt nedslående. Däremot är det inget som är exklusivt för digitala annonser, redan när reklampauser började förekomma under tv-program på 80-talet visade studier att tittarna då gick på toaletten, kokade kaffe eller pratade med varandra.
Idag vänder sig tittarna i allt större utsträckning till mobilen, och en undersökning från Accenture visar att 87 % av tittarna har en andra skärm aktiv samtidigt som de tittar på tv. Förhoppningsvis sker majoriteten av detta tittande på en sekundär skärm under reklampauserna. Däremot finns det få indikationer på att tv-tittandet har minskat i någon större utsträckning. Snarare har konsumtionen av rörlig bild totalt sett ökat, medan tv-tittandet endast minskat marginellt.
I fråga om reklam så har människor alltid har undvikit att se på annonser, och det har till och med gått så långt att en överväldigande majoritet lider av ”banner-blindness”, det vill säga de filtrerar automatiskt bort banners och bara 14 % kunde komma ihåg den senaste banner-annonsen de sett, trots att den enligt alla algoritmer bedömts som ”tittad på”.
För annonsörer och marknadsförare innebär det att det krävs nya sätt att närma sig kunden för att nå ut med sitt budskap. Det går inte att tvinga kunden att se annonser, utan du som annonsör måste förtjäna att bli tittad på. Annonser behöver idag dra nytta av all den data som finns tillgänglig, för att kunna nå konsumenterna med rätt budskap vid rätt tillfälle.
Med en allt för bred målgrupp försöker du skjuta mygg med hagelgevär från 100 meters håll, en ganska dålig taktik. Du behöver plocka fram prickskyttegeväret, och se till att ha rätt ammunition för rätt tillfälle. Se till att ha personaliserade budskap, nå konsumenterna i rätt kanaler och framför allt gör det värt för konsumenterna att titta på vad du har att erbjuda. Då, och endast då, kommer du att få hög viewability och bättre ROI på dina annonser.