Videotittandet på Facebook minskar

En studie från företaget Wochit visar att tittandet på videoklipp på Facebook har minskat det senaste halvåret. Trenden kommer sannolikt att fortsätta med tanke på Facebooks senaste uttalande om ett ökat fokus på inlägg från vänner och familj. Frågan om videoinnehåll på Facebook blir därför allt viktigare för marknadsförare att förhålla sig till.

Wochit har gjort sin analys på över 33.000 videoklipp på Facebook. Dessa har lagts upp av 300 publicister över 500 olika konton under perioden december 206 till december 2017. Det är med andra ord en omfattande undersökning, och resultatet är onekligen intressanta.

Det visar sig nämligen att under tredje kvartalet 2017 sjönk tittarfrekvensen med 8 % jämfört med tidigare. Under det sista kvartalet 2017 sjönk frekvensen med ytterligare 15 %, vilket indikerar att detta inte bara var en tillfällig dipp. Den stora frågan är vad som ligger bakom denna trend, när Facebook medvetet jobbat för att etablera sig som en plattform för video och livestreaming.

Ännu intressantare är dock vad som kommer hända i och med Facebooks nya fokus på vänner och familj i nyhetsflödet som lanserades för bara två veckor sedan. Då många videoklipp produceras i marknadsföringssyfte av företag är det rimligt att anta att visningsfrekvensen kan komma att sjunka ytterligare.

Två andra trender som Wochit noterat i undersökningen är dels en ökning av det kvadratiska videoformatet och dels ett ökat engagemang kring längre videoklipp . Under Q1 2017 var 26 % av alla videoklipp på Facebook kvadratiska, en siffra som ökade till 50 % totalt på året. Dessutom fick videoklipp som var mer än 90 sekunder långa ett engagemang på 52,1 %, att jämföra med genomsnittet som låg på 48,2 %. Frågan är om dessa två hänger ihop, att användarna redan vant sig och föredrar det kvadratiska formatet, och därför gärna tittar på längre videoklipp. Det finns också en stor chans att dessa båda trender är helt frikopplade från varandra, och att det kvadratiska formatet kommit sig av att företag skapar filmer som fungerar både på Facebook och Snapchat, medan Facebooks arbete kring video börjat visa sig i att användarna tittar på längre klipp på plattformen.

Oavsett så är det nu viktigare än någonsin för marknadsförare att fundera på hur de ska kommunicera på Facebook. Med de nya flödesalgoritmerna gäller det att vara relevant, samtidigt som det kan finna en poäng i att satsa på länge, mer informativa filmklipp, men att göra färre av dem. På så sätt finns det nog större chans att nå en relevant målgrupp som dessutom ser ett värde i att ta till sig information genom längre videoklipp. Det är dessutom värt att redan vid produktionen fundera på var klippen ska distribueras, så att formatet är anpassat efter kanalerna från början.