Videoplaza vill på allvar få igång automatiserad handel av videoannonser

Videoplaza har ett nytt erbjudande till online video marknaden som ger TV-bolag och publicister ett verktyg som krävs för att jobba med ett helhetstänk (holistic) med automatiserad handel. Konnect gör det möjligt för TV-bolag, publicister och mediehus att på ett säkert och smidigt sätt inkludera automatiserad handel i sin säljstrategi. Fem av Europas största TV-bolag finns redan på plattformen, vilken genererar hundratals millioner visningar per månad, och har fler än 30 aktiva köpare. Videoplazas nya plattform har goda förutsättningar att påskynda utvecklingen av den automatiserade handeln och drastiskt ändra på hur IP levererade TV-annonser säljs och köps.

Videoplaza lanserar idag Konnect, en plattform fo?r automatiserad videoannonshandel (programmatic trading). Konnect go?r det mo?jligt fo?r TV-bolag, publicister och mediehus att pa? ett sa?kert och smidigt sa?tt inkludera automatiserad handel i sin sa?ljstrategi. Fem av Europas sto?rsta TV-bolag finns redan pa? plattformen, vilken genererar hundratals millioner visningar per ma?nad, och har fler a?n 30 aktiva ko?pare. Videoplazas nya plattform har goda fo?rutsa?ttningar att pa?skynda utvecklingen av den automatiserade handeln och drastiskt a?ndra pa? hur IP levererade TV-annonser sa?ljs och ko?ps.

Relaterat: Allt du behöver veta om RTB på 5 minuter

Marknaden fo?r “programmatic video” har under se senaste a?ren haft en bra tillva?xt, och fo?rutspa?s fortsa?tta o?ka i accelererande takt under o?verska?dlig framtid. Exempelvis projiceras Europa en tillva?xt pa? 82% fram till a?r 20181, men trots denna tillva?xt representerar TV-bolagen endast c:a 3% av alla programmatiska ko?p idag. Anledningen till att ma?nga av de sto?rre TV-bolagen fortfarande a?r tveksamt insta?llda till att go?ra annonsaffa?rer pa? ett automatiserat sa?tt.

Fo?r det fo?rsta har ma?nga publicister hittills tvingats anva?nda flera olika teknikleveranto?rer och verktyg, vilket fo?rhindrat dem fra?n att integrera programmatiska ko?p i befintliga arbetsflo?den och mellan olika kanaler. Fo?r det andra sa? har a?gare av ho?gkvalitativt inneha?ll ofta varit tveksamma pa? grund av risken att tappa kontrollen o?ver sin affa?r till mellanha?nder och slutligen a?r den programmatiska handeln fo?r video fortfarande sa? komplex att plattformarna sa?llan fungerar av sig sja?lva utan ista?llet beho?ver ett dedikerat team som sko?ter ruljangsen.

Relaterat: Medierna hoppar på RTB-tåget

Det a?r som ett direkt svar pa? ovansta?ende utmaningar som Videoplaza har utvecklat Konnect plattformen, och dagens lansering inneba?r att TV-bolag och premium publicister nu till fullo, och fullsta?ndigt pa? sina villkor, kan ta del av de mo?jligheter automatiseringen av affa?ren inneba?r. Konnect, som anva?nder sig av Falk Real Times RTB teknik erbjuder publicister maximal kontroll och transparens och mo?jliggo?r optimering fo?r ba?de direkt och programmatisk fo?rsa?ljning. Dessutom a?r Videoplazas team av experter tillga?ngliga fo?r att, tillsammans med publicisterna, exekvera handeln.

Sorosh Tavakoli
Sorosh Tavakoli, CEO & grundare av Videoplaza

Sorosh Tavakoli, CEO & grundare av Videoplaza, poa?ngterar att: ”Videoplaza a?r oerho?rt dedikerade till att fa? den automatiserade delen av handeln att fungera fo?r stora mediehus och TV-bolag. Denna grupps intressen har hittills inte tillgodosetts av ekosystemet och, da? vi a?r o?vertygade om att just detta omra?de representerar en av de sto?rsta mo?jligheterna fo?r va?ra kunder de kommande 2-3 a?ren, investerar vi aggressivt ba?de i teknologi och i va?ra “go to market” teams i Europa, USA och Asien.”

Konnect har redan visat sig vara mycket effektiv och va?lfungerade i betastadiet och har anva?nts av na?gra av de sto?rsta publicisterna och TV-bolagen i Europa. En av dessa publicister a?r Schibsted Media Group som bland annat a?ger Aftonbladet. Simon Madeling, som a?r chef fo?r Aftonbladet Web-TV sales sa?ger: “Aftonbladet har la?nge varit ett av de mest avancerade fo?retagen na?r det ga?ller att driva igenom sin helhetssyn pa? automatiserad handel kombinerad med direktfo?rsa?ljning av displayannonsering. Na?r vi nu integrerar video i va?r strategi har Videoplazas kunnande om den lokala marknaden, deras insta?llning till service och deras videospecifika kompetens varit direkt avgo?rande fo?r va?rt val av partner.”

Videoplaza arbetar redan med o?ver 50% av Europas TV-bolag via annonshanteringsplattformen Karbon och lanseringen av Konnect inneba?r nu att automatiserad handel pa? allvar go?r sitt intra?de bland de som har kvalitativt annonsutrymme!