Videoplaza svarar på Facebooks köp av Liverail

Efter att Facebook köpt videoannonsföretaget Liverail vaknade internetbranschen till eftersom man nu insåg att Facebook menar allvar med sina videoannonser. Dagensanalys fick kontakt med David Mühle som är Regional Director  på videoannonsföretaget Videoplaza som  ställde upp på en intervju för att belysa Videplazas syn på uppköpet och hur det påverkar marknaden.

Varför är videoannonsering en sådan het marknad just nu?
Därför att TV engagerar alla människor i hela världen. Annonsfinansierad TV är en stor del av all TV och i och med teknikskiftet från traditionell broadcast TV till IPTV och VOD så ändras stora delar av marknaden. Det är självklart att bolag som Facebook, Google, Apple, Netflix och de traditionella medierna inte vill missa denna möjlighet! TV såsom den har varit de senaste årtiondena är på väg att försvinna. Linjär-TV kommer fortfarande att finnas kvar men reglerna för till exempel annonsering ändras och kommer i slutändan att utvecklas och blir mer relevant för tittarna.

Hur kommer det sig att Facebook köper LiveRail?
Jag tror att köpet speglar Facebooks vilja att kriga om annonspengarna inom TV samt utveckla sitt erbjudande och framtidsssäkra sin affär. Detta bevisar även att marknaden för ad tech bolag är väldigt strategisk och därmed attraktiv för investerare, entreprenörer och stora bolag. Facebook pratar mycket om att skapa relevant annonsering vilket tekniken erbjuder men marknaden inte ännu helt utnyttjar. Detta är en möjlighet! Sättet att konsumera TV är under förändring och självklart vill Facebook ta en position inom detta attraktiva område. Jag tror också att teknikbolag inom den nya TVn som kan kombinera teknik med kunnande är anledningen till att Facebook såg möjligheter med Liverail.

Hur kommer Facebooks köp av LiveRail att påverka utvecklingen på marknaden?
Jag tror att köpet ytterligare kommer att driva på hur annonseringen målstyrs. Data och automatiseradhandel av annonser är fokus för både Liverail och Facebook så detta köp kommer bidra positivt till denna utveckling vilket även är bra för oss på Videoplazaa som har samma fokus. Köpet visar också hur bra LiveRail var positionerade på marknaden. Stort gratis till teamet på Liverail!

Hur påverkar köpet Videoplazas affär och position på marknaden?
Detta är det andra köpet av ett videoannonsbolag sedan ett par månader. Det innebär att vi på Videoplaza, med en snarlik affär och unik position, är ensamma kvar på marknaden som oberoende ad serving platform för stora och små mediahus. Vi har fått ett kvitto på att vi är helt rätt ute som bolag och att vår vision att göra den nya TVn lönsam, stämmer exakt  med var våra kunder är på väg. Nu, efter dessa 2 företagsköp, har vi med andra ord en ännu bättre position på marknaden och kommer vara än mer attraktiva som teknikleverantör vilket vi redan sett tdyliga tecken på. Det jag menar är att både Freewheel (nyligen uppköpta av Comcast) och LiveRail nu ägs av bolag med egna agendor och potentiella intressekonflikter gällande roadmap och existerande kunder vilket kommer att gagna oss som bolag.

Tror du att Facebooks intåg på videoannonsmarknaden kommer att påverka annonsfinansierad TV?
Ja, det kommer påverka positivt och utöka fokuset på den nya TVn men det kommer att ta tid, som vanligt. Jag tror att Facebook med ökad styrka kommer att driva på utvecklingen av sin videoaffär och att de genom köpet kommer få än större access till potentiellt video inventory. Exakt hur det ska gå till låter jag vara osagt men det talar för att de vill växa sin annonsaffär även utanför sitt eget Facebook universum. Klart är i alla fall att Facebook genom detta köp bevisar sina stora ambitioner inom video och vi får dessutom en stark kraft inom den nya TVn som ökar konkurrensen ytterligare.

Vad är en “relevant videoannons” egentligen?
För mig är en relevant videoannons en annons som jag vill se. Utvecklingen mot relevanta annonser sker idag inom framförallt banner och sökannonsering, men jag tror att det är med relevanta TV annonser som det verkligen kommer att bli riktigt intressant! Sättet detta kommer att ske är främst genom att publicister och TV bolag på ett kontrollerat sätt samlar information och data och på detta sätt säkerställa att annonserna blir mer relevanta för tittarna. Både annonsörer och TV/media hus kommer att tjäna på detta och kunna ta ut högre priser när reklamen träffar rätt. Jag måste erkänna att jag faktiskt ser mycket fram emot en lagom mix av TV annonser som riktar sig just till mig! Det kommer att revolutionera TV, och förändringen har redan startat.