Video: Vi besöker Opoint

Opoint är ett av Sveriges största omvärldsbevakningsföretag. Häng med till deras kontor.

Tack Tobias Hedström, analyschef, för besöket.

Opoint erbjuder snabb och bred mediebevakningen på webben, i sociala medier, i tryckt press och i etermedia – allt levererat digitalt via app, desktop eller e-mail.