Video analytics för bättre affärer

Idag ifrågasätter få betydelsen av IT-baserade beslutsstöd. För medieföretag är detta mer aktuellt än någonsin; teknologin möjliggör nu en än mer detaljerad bild av var, när, hur och till och med varför tittare väljer olika media.

Frågan för alla som vill skapa intäkter från video är: På vilket sätt kan företag använda tittar- och intäktsanalyser för att öka lönsamheten och minska kostnader?

Här följer fyra rekommendationer hur ni bäst kan använda video analytics som en del i er affärsutveckling:

1. Sätt upp en innehållsstrategi
Detta råd är väldigt enkelt. Sluta producera och köpa in video som varken är populärt bland era tittare eller leder till några intäkter. Insynen i antal visningar per video och tittar-avhopp kan användas vid förhandlingar om innehållsrättigheter och är bra underlag till fortsatt produktion. Att vet hur lång en video bör vara eller vilken/vilka skådespelarare som lockar tittare kan vara mycket värt. De företag som kommit längst i utvecklingen mäter även ROI på olika filmsekvenser.

2. Analysera tittarsiffror och engagemang bland era tittare
Som ett led i det ökande antalet olika typer av underhållning blir det allt svårare att attrahera tittare.

När tittare har attraherats till er tjänst är det viktigt att de stannar kvar. Att uppmuntra sträcktittande och upprepat användande av tjänsten ökar chansen att tittarna stannar och på så sätt blir lönsamma. Övervaka och analysera hur och när ni får nya tittare. Förändra layout och navigering för att öka tittardeltagandet och erbjud personligt anpassade rekommendationer för att därigenom behålla tittarna över en längre period.

3. Analysera annonsintäkter
Video on demand-tjänster anpassar antal annonser, annonsformat och priser enligt data från video analytics. Genom video analytics kan de bibehålla hög tillgänglighet och fill rate samt en bra prisnivå för att maximera intäkter baserat på tittande. De aktörer som kommit längst justerar nivåerna i realtid och ökar därigenom potentialen med programmatic samtidigt som de stöttar traditionell IO och sponsorkampanjer.

4. Förena olika analyser
Jämför olika analyser med varandra, så som exempelvis analyser i social media, sidvisningar, app-nedladdningar och Nielsens statistik med flera. Detta hjälper er att reda ut hur era olika aktiviteter online länkas samman. Genom att jämföra olika källor kan ni upptäcka felmarginaler och får en fullständig bild av ert genomslag och hur era samarbetspartners presterar.

Artikeln är skriven av:
David Mühle, Nordenchef Ooyala