Victoria Svanberg vald till ordförande för branschorganisation TU

Victoria Svanberg har i dag valts till ordförande för mediehusens branschorganisation TU – Medier i Sverige. Victoria är organisationens första kvinnliga ordförande.

Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att vara ordförande för TU. Jag ser också fram emot att tillsammans med de övriga i styrelsen jobba med de utmaningar branschen står inför, som förändrade medievanor och nya affärsmodeller, samt värnandet av den fria pressen och det fria meningsutbytet, säger Victoria Svanberg, ny ordförande för branschorganisationen TU – Medier i Sverige.

Victoria Svanberg är delägare av koncernen Nya Wermlands-Tidningen, ledamot i Anderstiftelsen samt styrelseledamot i flera av Sveriges och Norges största mediehus, till exempel Schibsted och Polaris Media. Victoria Svanberg efterträder Raoul Grünthal, Schibsted, som varit ordförande sedan 2015. Victoria Svanberg valdes in i TU:s styrelse 2016.

Det är verkligen roligt att få hälsa Victoria Svanberg välkommen som ordförande, inte minst för att TU i dag får sin första kvinnliga ordförande. Samtidigt vill jag tacka Raoul Grünthal för hans gedigna och engagerade insats som ordförande. Under hans ordförandeskap har TU utvecklats starkt och tagit flera viktiga kliv framåt, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige.

Vid organisationens årsmöte valdes följande styrelse:

Victoria Svanberg (ordf.), NWT Gruppen

Sture Bergman, Västerbottens-Kurirens Media

Anders Eriksson, Bonnier News

Anders Enström, Gota Media

Lovisa Hamrin, Herenco

Lina Hedenström, Norrköpings Tidningars Media

Thomas Mattsson, Expressen

Karin Pettersson, Schibsted Sverige

Pia Rehnquist, Sydsvenska Dagbladet

My Goland, Schibsted Sverige

Anna Careborg, Svenska Dagbladet

Lars Sjögren, Skånska Dagbladet

Lotta Edling, Bonnier News

Johan Hansson, Stampen Lokala Medier

Viveka Hedbjörk, Stampen Lokala Medier