Vi tar upp mobilen 28 gånger per dag avslöjar Orvesto Konsument

75 % av alla människor i åldrarna 16-80 år använder internet i mobilen en genomsnittlig dag. Jämfört med motsvarande mätning 2016 låg siffran på 71 %. I genomsnitt tar vi upp mobiltelefonen 28 gånger varje dag. Det och mer får vi veta i Orvesto Konsument 2017:3.

Här följer en sammanställning av Orvesto Konsument 2017:3 från Kantar Sifo:

Facebook är fortfarande störst bland Sociala medier. Men tillväxten har stannat av. 4 740 000 personer eller 61,7 % är aktiva på Facebook minst en gång i veckan. Instagram och Snapchat visar på kraftig tillväxt, och konkurrensen mellan de sociala plattformarna hårdnar.

42,1 % av alla i åldrarna 16-80 år läser dagspress en genomsnittlig dag. En mindre minskning jämfört med motsvarande mätning 2016 då den dagliga läsningen låg på 43,2 %. Läsningen av tidskrifter är däremot oförändrad. 21 % läser tidskrifter dagligen, samma siffra som 2016.

486 000 eller 6,3 % av alla i åldrarna 16-80 år tittar på E-sport minst en gång per månad.

2 763 000 eller 35,9 % lyssnar på podcasts minst en gång per månad. Det lanseras nya podcasts på löpande band som attraherar och marknaden kommer fortsätta att växa.

Linjär-TV tittandet fortsätter tappa tittare till fördel för play-tittandet. Men tiden vi lägger på linjär-TV är oförändrat sedan 2016.
SVTs kanaler: 53,1 min/dag (52,9 min/dag i 2016:3) Övriga kanaler: 54,5 min/dag (55,9 min/dag 2016:3)

314 000 eller 4,1 % av den vuxna befolkningen använder datingappen Tinder varje månad. I målgruppen 16-29 år och singel, är motsvarande siffra 32 %.

Användandet av Spotify fortsätter öka. 46 % av den vuxna befolkningen använder Spotify varje vecka.

25 % har Ad-Blocker installerat på sin dator, surfplatta eller mobiltelefon. Tillväxten har stannat av sig och ligger kvar på samma nivå som föregående ORVESTO-mätning.

1 708 000 personer eller 22,2 % uppger att de har en Apple Tv i hemmet och 1 685 000 eller 21,9 % har en Chromecast.

41,5 % av alla i åldrarna 16-80 år använder sin mobil samtidigt som man ser på Tv.

Här kan du läsa samma sak och se grafer.