Vi tar steget från att vara en researchleverantör till en strategisk partner

Undersökningsbranschen är stadd i stor förändring, och flera företag försöker nu både hitta nya sätt att göra undersökningar på och se över hur erbjudandet till kund ser ut. Jag träffar Erik Berling på Demoskop för att höra hur de tänker kring att ändra sitt arbetssätt.

Nyligen gick företagen Demoskop och Inizio ihop, och tillsammans vill man bredda sina respektive erbjudanden och skapa synergier som ger ett mervärde till kunderna. Erik Berling är seniorkonsult på Demoskop och har ett förflutet på såväl webb- som mediebyrå, totalt har han jobbat med undersökningar och analys i närmare 20 år. Det känns därför spännande att få höra hans perspektiv på hur undersökningsbranschen förändrar sig, och vad Demoskop gör för att möta den förändringen.

En stor skillnad idag är så klart att det finns så mycket data att tillgå menar han. Det betyder att en undersökning inte längre kan stå för sig själv på samma sätt utan behöver kopplas ihop med annan data för att skapa en helhetsbild. Det innebär att vi som undersökare behöver visa att vi förstår uppdragsgivarens affärsmål, marknadsplaner och medieplaner.

På Demoskop har vi nu genom sammanslagningen med Inizio fått en utökad kapacitet för att samla in och analysera data från olika källor. Vi skapar dessutom ett större perspektiv genom att binda samman våra varumärkestrackingar och kampanjmätningar med statistik från Google Analytics, försäljningsdata från kunden samt aktiviteter på såväl sociala som redaktionella media. Genom att analysera allt detta tillsammans kan vi se vad som ger effekt både på lång sikt i form av varumärkespåverkan, kort sikt i form av försäljning och även medellång sikt i form av hemsideaktivitet eller engagemang i sociala medier.

Detta utökade perspektiv gör att vi kan arbeta tillsammans med kunden och deras mediebyrå och/eller reklambyrå för att optimera marknadsföringen utifrån kundens affärs- och kommunikationsmål. På så sätt blir vi inte längre bara en researchleverantör, utan en verkligt strategisk partner till våra kunder.

Det ställer givetvis krav på hela vår organisation säger Erik. Vi måste ha ett affärsmannaskap som genomsyrar hela organisationen och se till att vara en fungerande del av kundens ekosystem. Vi behöver även se till att vi har en bredd av kompetenser för att kunna förstå hela kedjan: från analys av kundens nuläge, till att förstå kundens affärs- och kommunikationsmål, till att förstå och bidra till en varumärkesstrategi, till att segmentera målgrupper som kunden vill nå, till att vara med och optimera kommunikationen så att den bidrar till att uppnå affärsmålen.

I slutänden handlar det om att vi måste vara en del av en helhet säger Erik, där vi erbjuder vår expertis i kombination med andras för att skapa ett mervärde för kunden. För att kunna vara relevanta kan vi inte bara leverera en undersökningsrapport, vi måste vara med och se till att kunden får insikter som leder till välgrundade affärsbeslut, och som påverkar organisationen i en positiv riktning. Det är något som en skrivbordsprodukt aldrig kan göra, och därför ska vi heller inte leverera sådana.

Jag tackar Erik för hans tid och önskar Demoskop lycka till med sitt mål att vara en strategisk partner och inte bara en researchleverantör.