Vi svenskar oroar oss över utvecklingen av AI

Trots de tänkta fördelarna med artificiell intelligens (AI) är det många svenskar som är oroliga för hur tekniken används.

Åtta av tio svenskar (84 procent) uppger att de i någon grad är oroliga över utvecklingen av AI och bara sex procent uppger att de inte alls är oroliga. Det framkommer i en undersökning som Tieto låtit genomföra med hjälp av YouGov.

Den största oron till att låta en AI hantera personlig data är kopplat till en rädsla för att den kan missbrukas (57 procent anger detta), används i fel och dåliga syften (50 procent), används på ett osäkert sätt (50 procent), eller att feltolkningar sker (50 procent). Bara 4 procent uppger att de inte alls är oroliga över hur AI kan tänkas hantera deras personliga data.

Christian Guttmann, AI-forskare och global chef för Tietos AI-erbjudande kommenterar resultaten:

Det tar tid att skapa tilltro till ny teknik och särskilt AI är för många sammankopplat med något främmande och negativt. Det är därför viktigt att belysa de positiva aspekterna AI kan möjliggöra inom allt från snabbare diagnoser i sjukvården till att förbättra enklare tjänster vi använder i vardagen. Som företag inser vi att tilltron måste förtjänas och att vi måste skapa AI-lösningar som är etiskt och ansvarsfullt utvecklade med hög grad av transparens och säkerhet. Förtroendet för tekniken blir avgörande om samhället fullt ut ska kunna ta tillvara fördelarna med nya datadrivna lösningar.

Oron för utvecklingen innebär att många ser behov av regleringar. 81 procent anser att Sverige bör reglera utveckling och användning av AI i någon grad. 85 procent anser också att företag som utvecklar och använder AI ska vara bundna till etiska riktlinjer och regleringar i någon grad.

På frågan om utvecklingen av AI kommer att leda till bättre tjänster för konsumenter och medborgare håller var fjärde svensk (26 procent) med i hög eller mycket hög grad. Bara 10 procent tror inte alls på det påståendet. 51 procent håller med delvis eller i liten grad.

Undersökningen visar också att nära på var tredje (30 procent) uppger att de inte alls använder tjänster eller produkter som använder AI. Ytterligare 55 procent uppger att de bara gör det delvis eller i en väldigt liten utsträckning, medan bara 7 procent uppger att de gör det i hög eller väldigt hög utsträckning.