“Vi stärker både vår kompetensbredd och geografiska närvaro på marknaden”

Ninetech Partner är med bolagen – Ninetech AB, Netgain AB och CloudPro AB – en leverantörer av lösningar inom digitala affärer. Förvärvet av SiteDirect blir ytterligare en pusselbit för att kunna erbjuda totalleveranser inom den digitala affären inom en och samma koncern.

– För SiteDirect kommer detta att innebära att vi stärker både vår kompetensbredd och geografiska närvaro på marknaden, säger Mikael Häggström, VD på SiteDirect AB. Sammangåendet kommer att ge helt nya möjligheter för våra kunder, partners och våra medarbetare. Vi får ännu bättre möjligheter att vidareutveckla vår egen plattform och vi kan erbjuda ett bredare utbud av tjänster och lösningar inom den digitala affären. Genom att bli en del av Ninetech kommer vi tillsammans att kunna ta position som det bästa alternativet på marknaden, vilket känns otroligt stimulerande, avslutar Mikael Häggström, VD på SiteDirect.

– Vi förstärker vår expertposition, ökar vår kapacitet samt skapar ett bredare och än mer konkurrenskraftigt erbjudande inom den digitala affären. Befintliga kunder i bolagen ges med detta större möjligheter att växa inom ramen för en och samma koncern vilket ger en ökad kundtrygghet, säger Niklas Hellberg, ordförande i Ninetech Partner AB. Vi avser att fortsätta driva SiteDirect som en egen enhet med dess egna varumärke. Självklart ska vi dock använda hela vår koncerns styrka för att gå ännu starkare fram på marknaden, avslutar Hellberg.