Vi spenderar mer tid med våra appar

Trots att nedladdningen av antalet appar har planat ut har antalet timmar vi spenderar med våra appar ökat.

Vi spenderar idag 37 timmar i månaden med våra appar. Det är alltså över en timme per dag vilket måste ses som en stor del av vår vardag.

Det är Nielsen som undersökt beteendet hos 5.000 mobilanvändare och kommit fram till att appanvändandet ökat med hela 63 procent jämfört med förra året.

De mest populära apparna är väder och e-böcker som fick 13 timmar och 20 minuter.

I snitt använder vi cirka 26, 7 appar per månad och den siffran har varit stadig ett tag nu.

> Läs hela studien här