“Vi ska exportera nordiska kommunikationslösningar”

The North Alliance köper snabbväxande svensk-amerikanska digitala byrån Nansen med över 100 anställda i Stockholm, Chicago och New York.

“Inom loppet av två år har vi skapat en grupp med närvaro i tre nordiska länder, med ett starkt fäste på den amerikanska marknaden samt med kontor i Singapore. Det här uppköpet fullbordar vår ambition om att ta nordisk kommunikation- och teknikkunskap globalt,” säger Thomas Høgebøl, VD på The North Alliance.

Nansen kommer att stärka NOA:s digitala erbjudande på den svenska marknaden och kommer tillsammans med NOA:s största bolag, Making Waves, att utgöra en betydande aktör i Norden.

“Vi tror att teknisk kunskap blir ännu viktigare i framtiden, och positionerar oss för den utvecklingen. Nansen är väldigt kompatibelt med Making Waves, och det är en av huvudorsakerna till att vi tror på den här konstellationen. Nu bygger vi en nordisk-amerikansk bro för kompetensutbyte för både kunder och anställda”, säger Michael Jäderlind, VD på Nansen.

Nansen har sitt ursprung i den svenska marknaden med många kända varumärken bland sina kunder. Med åren har bolaget växt in på den amerikanska markanden, tillsammans med sina kunder, och Nansen är idag en av de snabbast växande digitalbyråerna i USA. Den amerikanska verksamheten, som står för drygt hälften av företagets omsättning på 108 miljoner SEK, utökade sin arbetsstyrka med nästan 80% under 2014.

“Tack vare Nansens närvaro i USA så får vi nu starkt brofäste på plats för de kunder som vill växa internationellt, tillsammans med NOA. Skandinavisk kreativitet, teknik och design uppskattas världen över och för första gången erbjuds nu internationella företag en nordisk totalleverantör för den globala marknaden”, säger Thomas Høgebøl som har jobbat med uppköpet sedan sommaren.

Uppköpet av den digitala byrån Nansen är betydande för The North Alliance och stärker gruppens ursprungliga vision om att konkurrera med globala nätverk som WPP, IPG, Omnicom och Publicis om kommunikations- och teknikuppdragen såväl regionalt som globalt.

“Vi är inte rädda för att konkurrera på samma bana som amerikanska, brittiska eller andra nätverk. Den nordiska modellen med platta hierarkier, full transparens och samarbete över disciplingränserna är som gjord för det moderna kommunikationsbehovet där snabba beslut och tät kundkontakt är avgörande. Vi ska exportera nordiska kommunikationslösningar,” säger Høgebøl.

Många av nordens digitala talanger ser möjligheten att få jobba utomlands som mycket viktig. Inom Nansen är samarbete över Atlanten vanligt och väletablerade rutiner kring transatlantiska förflyttningar samt möjligheten att arbeta i USA enligt skandinaviska arbetsförhållanden har därmed hjälpt Nansen att rekrytera bland de bästa i branschen.