“Vi räknar med att fortsätta jobba tillsammans och har mycket goda relationer”

Tidigare i veckan publicerades en artikel om Ipsos där det spekulerades om varför tre medarbetare lämnade bolaget samtidigt. Enligt Lena Gilchrist, som är VD för Ipsos, är artikeln helt fel och här förklarar hon varför.

Finns det någon konflikt i grunden som kan ha påverkat att samtliga lämnar företaget samtidigt?
Det finns absolut ingen konflikt mellan de tre som lämnar och Ipsos. Det här är tre personer som jobbat längre på Ipsos och som nu kände att det var dags att ta steget till något nytt. Vi är stolta över att våra duktiga kollegor får möjlighet att vara med från ett tidigt skede och bygga upp en ny och spännande verksamhet. Vi räknar med att fortsätta jobba tillsammans och har mycket goda relationer.

Ev sammankopplingar med att vi lämnar SMIF saknar helt grund. Vi har lämnat SMIF p g a att vi framför allt konkurrerar med företag utanför SMIF, branschen breddas och då behöver vi också tänka om och tänka nytt.

Hur påverkar deras avgång er verksamhet på Ipsos?
Det är givetvis tråkigt att personer lämnar, men det ger också möjlighet för andra att stiga fram och få nya roller. Vi är 100 medarbetare så det kan och får inte stå och falla med att några personer lämnar företaget. Vi nyrekryterar för närvarande och ser fram emot att få välkomna flera spännande profiler efter årsskiftet.

Kan du berätta lite kort om närmaste tiden för Ipsos?
Inom Ipsos pågår just nu en omdefinering av vår strategi under kommande år. Vi har fortfarande en mycket god tillväxt globalt jmf med våra största konkurrenter, men behoven hos våra kunder ändras och kommer att ändras ännu mer framöver. Det betyder att vi måste bli ännu duktigare på att integrera andra datakällor och använda metoder som kompletterar vår traditionella verksamhet. I Sverige ligger Ipsos långt fram, t ex så har vi genomfört flera stora NeuroScience projekt under året. Vi kommer fortsätta med vårt fokus på innovativa och relevanta metoder som stödjer kunderna i sina affärsbeslut.
Tack Lena för att du tog dig tid att svara på våra frågor.