“Vi måste räkna med en utmanande annonsmarknad en längre tid framöver”

Aftonbladet ökade de digitala prenumerationsintäkter med 6 procent under kvartalet, samtidigt som de digitala annonsintäkterna sjönk med 22 procent.

För koncernen som helhet inklusive Adevinta ökade intäkterna under det fjärde kvartalet med 8 procent, till 5 101 Mnok (4 742 Mnok), och resultatet (Ebitda) steg med 5 procent till 944 Mnok (897 Mnok).

Schibsteds digitala prenumerationsintäkter ökade med 21 procent jämfört med samma period i fjol och landade på 228 Mnok (188 Mnok) för koncernen.

Svag annonsmarknad påverkar

Annonsmarknaden var fortsatt svag under kvartalet. Annonsintäkterna från spelbolagen fortsatte att falla kraftigt, vilket påverkar Aftonbladet extra hårt. Även stark konkurrens från de stora internationella sök- och sociala nätverks-plattformarna utmanar intäkterna. De digitala annonsintäkterna för Schibsteds nyhetsmedier totalt sett blev 11 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol.

Aftonbladet ökade de digitala prenumerationsintäkter med 6 procent under kvartalet, samtidigt som de digitala annonsintäkterna sjönk med 22 procent. Aftonbladets totala omsättning uppgick till 404 Msek (469 Msek), medan resultatet slutade på 25 Msek (86 Msek). Vinsten för helåret uppgick till 116 Msek (203 Msek)

När annonsmarknaden viker så kraftigt slår det naturligtvis mot nyhetssajternas resultat, och vi måste räkna med en utmanande annonsmarknad en längre tid framöver. Därför är det viktigt att hitta nya intäktsströmmar till tidningarna samtidigt som vi måste ha en fortsatt tajt kostnadskontroll. Vi satsar också på att ständigt utveckla vårt erbjudande mot annonsmarknaden, säger Schibsteds Sverigechef Raoul Grünthal.

Intäkterna ökar för Blocket

Omsättningen för Sweden Marketplaces (Blocket, Qasa och BytBil) landade på 262 Msek (246 Msek), en underliggande omsättningsökning med 8 procent huvudsakligen drivet av en stark utveckling inom bilsegmentet.

Blocket fortsatte samtidigt att investera för att säkerställa både kort- och långsiktig tillväxt, något som påverkar resultatet negativt för Sweden Marketplaces, som detta kvartal landade på 105 Msek (117 Msek).

Schibsted Next växer

Intäkterna för verksamheterna inom Schibsted Next (bland annat Distribution, Finansiella tjänster och growth-bolag) ökade under fjärde kvartalet. Starkt bidragande är låneförmedlaren Lendos svenska verksamhet – som visar fortsatt stark tillväxt – och verksamheterna inom Distribution, samt Prisjakt som åter visar på tillväxt under kvartalet.

Under 2019 har venture-verksamheten inom Schibsted gjort 15 investeringar – 10 investeringar i nya bolag och 5 tilläggsinvesteringar i befintliga bolag.