“Vi levererar maximal ROI genom att driva försäljning”

Annonsering på nätet blir allt mer komplex både i val av metod och tekniska plattformar som används. Ord som Retargeting, Real-time, RTB haglar över marknadsförare som vill hålla sig på topp. För att reda ut vad som gäller har vi intervjuat Frank Ericson som är Nordenchef på Criteo.

Vad gör ni en vanlig dag på kontoret?

Våra kundansvariga börjar med att se över så att samtliga kampanjer levererar de resultat de ska och om det mot förmodan inte skulle vara så, så börjar de undersöka orsaken. Men om alla kampanjer fungerar som de ska så arbetar de på olika strategier för att hjälpa kunderna att öka försäljningen än mer genom att justera kampanjer och strategier. Våra affärsutvecklare arbetar samtidigt med att köpa rätt annonser och se till att vi levererar maximala intäkter till alla våra partners, såväl via RTB som direkt. Självklart har vi även ett säljteam som fokuserar på att få fler företag där ute att upptäcka Criteo och de fördelar vi kan bidra med.

Vi levererar maximal ROI genom att driva försäljning. Det vill säga att vi ser till att våra kunder får ut det mesta möjliga från sina investerade pengar. Det gör vi genom att analysera trafikdata på kundens sida så vi vet hur vi ska rekommendera och retargeta. Eftersom allt går så otroligt snabbt idag så designar vi även alla annonser kostnadsfritt åt kunderna, helt enligt deras grafiska profil. Allt detta sker på 6 millisekunder.

Hur säkerställer ni att era kunder når sina mål?

Kunden förser oss med tydliga kpi:er med mål så som cost of sales, antal procent av marginalen, cost per order och så vidare. Eftersom allting vi gör är mätbart blir det således enkelt att säkerställa att kunden når sina uppsatta mål och att vi levererar det kunden förväntar.

Analysen sker via vår egna optimeringsmotor. Det sker genom att bearbeta stora mängder data med algoritmer som har över 100 parametrar, så som vilka produkter kunderna är intresserade av, vilka produkter de borde vara intresserade av baserat på intressen och när i tiden och vart de kommer att köpa. Vi kan idag även analysera hur mycket pengar de kommer att spendera. I stora drag handlar det dock om att visa rätt annons, till rätt användare, vid rätt tidpunkt.

Varför tar ni bara betalt i click?

Det är det snabbaste sättet att kunna kontrollera våra kunders kampanjer. Dessutom försäkrar vi oss om at vi bara köper visningar som ger resultat. Detta är väldigt viktigt då vi köper all media på CPM och där med tar Criteo all risk, inte kunden.

Hur definer ni performance advertising?

Prestationsbaserad annonsering är när kunden endast betalar för ett mätbart resultat. Det är kunderna som definierar prestationen med resultat räknat i till exempel CPO, COS eller procent av marginalen.

Hur ser framtiden ut?

Framtiden ser ljus ut om du arbetar med e-handel och har koll på din mobila satsning. Om vi enbart ser till oss själva och den snabba utvecklingstakt vi har för nya annonseringsfunktioner, med möjligheter att följa kunden över olika enheter (cross-device), se vilka kunder som kommer spendera mest på en sida och implementera realtidsuppdaterade priser i reseannonser, så kommer vi se en fortsatt stark utveckling mot mobil- och individanpassade annonser. Därför är det av största vikt för e-handlare att ta mobilen på allvar då vi ser hur den mobila handeln accelererar och står för över 30 procent av de globala e-handelstransaktionerna. Det är en utveckling som inte kommer avstanna utan mobilen kommer inom de närmsta åren gå om datorn.