Vi i Villa startar samarbete med e-handelsportalen Webbgallerian

I ett pressmeddelande offentliggörs samarbetet mellan den nylanserade e-handelsportalen Webbgallerian och Bonnierägda tidskriften Vi i Villa. Båda parter hoppas kunna öka såväl räckvidd som medlemsantal genom det nya samarbetet.

Tidskriften Vi i Villa är en av Sveriges största fysiska publikationer med en upplaga på ca 2,2 miljoner exemplar. Dessutom nås ca 1,3 miljoner människor av tidningens nyhetsbrev och ca 130.000 unika individer besöker varje vecka tidskriftens hemsida. Det är denna räckvidd som e-handelsportalen Webbgallerian nu hoppas få tillgång till genom det nya samarbetet.

E-handelsportalen Webbgallerian startade redan 2012, men gör nu en nylansering i version 3.0 med 140 kontrakterade företag som tillsammans säljer över 425.000 produkter via portalen. Målet är att knyta till sig över 2.000 företag och kunna erbjuda mer än 3 miljoner produkter via portalen menar Ingemar Gleissman, VD och grundare av Webgallerian. Det skulle göra portalen till Nordens största e-handelssajt, en position som för närvarande står tom.

I en nyligen publicerad undersökning framgår det nämligen att det i Sverige inte finns någon entydig ledare på e-handelsmarknaden. Detta trots att många svenskar handlar såväl produkter som tjänster på nätet. För svenska e-handlare är det dock smart att försöka skaffa sig en stark position på marknaden innan stora internationella aktörer på allvar försöker ta plats. Det är nämligen inte bara Amazon som utgör ett hot, utan även sajter som Wish, Ebay och Aliexpress har på senare år tagit allt större del av den svenska e-handeln.

Genom samarbetet hoppas båda parter kunna såväl öka sitt medlemsantal som engagemanget hos medlemmarna genom ett ökat tjänsteutbud och riktade specialerbjudanden. Vi i Villa blir värd för avdelningen ”Hem & Trädgård” på Webbgallerian, och står då både som garant för att portalen är seriös och trovärdig, och kan nå ut med rabatterbjudanden till medlemmarna.

Samtidigt som Vi i Villa nu kan nå ut med bättre erbjudanden till sina medlemmar, menar Webbgallerian att det är ett stort genombrott att nu kunna nå ut till en så stor målgrupp i ett slag. Genom gemensamma PR-aktiviteter, kampanjer och nyhetsbrev räknar de med att snabbt kunna öka sitt medlemsantal avsevärt, något som lär vara kritiskt för att inte riskera att konkurreras ut från den snabbt växande e-handelsmarknaden.