”Vi har omvärderat traditionella mätmetoder som CTR och impressions”

Tobii Pro Pulse, från företaget Tobii, låter annonsköpare veta vilka annonser på nätet som ses. Bland de första kunderna är Avanza som ändrat sin kampanjstrategi efter att de tagit del av all data.

Tobii Pro Pulse bygger bygger på realtidsdata från en panel om 1 200 svenska konsumenter. Panelen är utrustade med en eyetracker på sina datorer vilken gör det möjligt att i realtid se vilka annonser som ses av besökaren.

Traditionella mätvärden som räckvidd och impressions är missvisande när det kommer till att mäta vilka annonser som faktiskt ses. Därför har Tobii tidigare lanserat mätvärdet fixation som med hjälp av eyetracking-teknik fångar upp var och hur en användare fixerar blicken i digitala medier. Detta gör det möjligt för annonsköpare att utvärdera vilka annonsytor, format och placeringar som ger bäst effekt, skriver Tobii i sitt pressmeddelande.

Data från Tobii Pro Pulse visar att den genomsnittliga fixationsgraden för alla in-screen annonser (minst 50 procent av annonsen har visats på skärmen i mer än en sekund) som panelen tog del av under mars månad var endast 35 procent. Sett till andelen impressions är det bara 12 procent av alla annonser som uppmärksammas av besökaren.

En av de första kunderna är Avanza som har testat Tobii Pro Pulse sedan januari.

Tobii Pro Pulse har hjälpt oss att få bekräftat en del saker vi haft på känn, men inte kunnat mäta, och bidragit till att vi har omvärderat traditionella mätmetoder som CTR och impressions. Nu ser vi exempelvis att fixationsgraden kan vara hög trots att CTR är låg. Den insikten resulterade bland annat i att vi valde att inte ta ner en annons med låg CTR från en av landets största nyhetsplatser. Nu har vi tagit nya beslut kring vår kampanjstrategi där vi tagit hänsyn till fixation, säger Åse Vangstad, Digital Marketing Manager på Avanza.

Fixation är ett mätvärde som hjälper varumärken att ta beslut baserade på fakta, inte gissningar. Genom Tobii Pro Pulse kan annonsköpare i realtid ta del av fixationsgraden för både egna och konkurrenters annonser, för att på så sätt kunna utvärdera effektiviteten i medieköpen i jämförelse med just konkurrenterna. Det gör att de kan anpassa sin annonsstrategi både löpande och på lång sikt, säger Emelie Löfdahl, produkt- och affärsutvecklingschef på Tobii.