“Vi har blivit alldeles för bekväma”

Vi är inte längre innovativa i Sverige, framkommer det i en ny undersökning.

Undersökning har, med hjälp av data från 5000 medelstora- och stora företag över hela världen, jämfört bolagens innovationsförmåga.

Resultaten visar att Kina, följt av Italien och Spanien ligger i topp, medan Sverige placerar sig först på 19e plats.

I undersökningen får svenska medelstora- och stora bolag ett genomsnitt på 40 i InnovationIQ medan Kinas ligger på 61 på en skala mellan 0 och 100. Italien (60), Spanien (59) och Indien (57) kommer tätt efter. USA (55) kommer på en åttonde plats.

Det finns ett tydligt mönster i att de länder som toppar listan levt under ett transformationstryck och därmed tvingats till förändring, medan Sverige och Schweiz, som ligger i botten av InnovationIQ-listan haft fred och stabilitet under en lång tid. Vi har blivit alldeles för bekväma, om Sverige vill fortsätta vara ett välfärdsland måste vi ta risker, drömma större och utmana konventioner istället för att lydigt underordna oss dem, säger Magnus Penker.

Här är listan över de länder som har mest innovativa företag:

InnovationIQ är ett internationellt betygssystem som mäter hur väl förberett ett företag är när det kommer till att hantera innovation i sin organisation. Betygsystemet mäts i skalan 1-100 och inkluderar 92 indikatorer, som visar hur sannolikt det är för en organisation att effektivt kunna utveckla sig inom innovation och därigenom skapa större tillväxt.