Vi fejkar att vara upptagna för att verka framgångsrika

En ny studie visar att vi kanske faktiskt inte är så upptagna som vi tror. Men eftersom det är ett socialt accepterat faktum att om du är upptagen så är du framgångsrik så överdriver vi gärna hur mycket vi har att göra. Nästan hälften av de 10.000 personerna i studien överdrev sin egen grad av att vara upptagen, och hela 60% trodde att andra var mer upptagna än de egentligen var. Så hur upptagen är du egentligen?

Om någon frågar om du är upptagen så är det självklara svaret ”ja!”. Men vi lyckas ändå oftast göra tid för det den andre vill. Dagens samhälle premierar nämligen att vara upptagen och ”effektivitet” är ledordet i de flesta branscher idag. Om du inte är upptagen finns det därför utrymme för effektivisering. Du kan antingen få mer att göra, eller så är du överflödig. Så att vara upptagen är både en försvarsmekanism och ett socialt sätt att visa att du är framgångsrik.

Det hela handlar alltså inte om att personer är lata eller arbetsskygga, utan ett sätt att visa att du som medarbetare är relevant. Eller som Tim Maleeny, chefsstrateg för Havas Worldwide som genomförde studien, sa:

“It’s arguable or debatable whether or not that’s healthy or sustainable as a lifestyle, but it’s the social currency of the day.”

Mellan 30-40% av de tillfrågade i studien upplevde att de alltid hade för mycket att göra, var ofta trötta och gjorde nästan alltid två eller fler saker på en gång. De upplevde alltså en mycket stressad miljö, trots att de själva överskattade hur mycket de hade att göra. Detta kallade forskarna för ”produktivitetsparadoxen” eftersom det är märkligt att vi blir stressade av att vi försöker uppfattas som mer upptagna än vi är.

Läs även: Bli en toppresterare – 5 tips för att få mer gjort

Studien pekade även på tre huvudsakliga förhållningssätt till denna fejkade upptagenhet där majoriteten av länder i världen ser sig som ”kluvna”. De låtsas vara upptagna trots att de hellre skulle ta det lugnt. Forskarna menar att detta sannolikt beror på att dessa länder ännu inte hittat en bra balans i hur upptagen man förväntas vara.

Den andra gruppen ser sig som förankrade i denna verklighet. Att vara upptagen har blivit en accepterad del av livet och är du inte upptagen så är du överflödig. Sverige hör till stor del till den här kategorin, vilket återkommande omorganisationer och sparkrav tyder på.

Den sista gruppen är de som redan upplever sig som utmattade och som inte tror att samhället gynnas av ett snabbare tempo. Det är även ur de här länderna som vi börjar se en tydligare motreaktion mot denna upptagenhetsdyrkan.

Att koppla ner sig när det är semester och att stänga av telefonen på helger blir mer och mer vanligt. Däremot är det inte säkert att vi inte är upptagna bara för att vi inte är uppkopplade. Vi fyller gärna våra privatliv med sociala tillställningar, renoveringar, aktiviteter, träning med mera. För även om det låter skönt, så känner många att de inte riktigt har tid att faktiskt ta det lugnt. För tar du det lugnt så kan du ju inte vara framgångsrik, eller hur?