Vi är helt klart beroende av våra mobiltelefoner

Den genomsnittlige mobilanvändaren kollar sin telefon omkring 110 gånger varje dag visar en undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Samsung.

Samtidigt som 54 procent av de tillfrågade anser sig vara beroende av sin mobiltelefon uppger mer än hälften att de klarar sig utan att kolla av den i mer än två dagar.

Endast sju procent säger sig vara så beroende att man inte klarar vardagen utan att ha sin telefon tillgänglig, skriver IDG.

En femtedel känner sig tvungna att kolla av mobiltelefonen innan de somnar.

YouGov är ett Nordiskt mest undersökningsföretag som anlitar 90 hanalytiker fördelade på sex nordiska kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Kolding.