Vi använder mobilen alltmer som främsta källan för internetsurfande

Internetanvändandet ökar, bara på mobilen – enligt de senaste siffrorna så kommer vi konsumera nätet via mobilen 28 procent mer under 2016. Däremot så kommer vi konsumera mindre av alla andra medier, inklusive datorsurfandet.

Det är analysföretaget Zenith, som i sin rapport Media Consumtion Forecasts kollar på mediekonsumtionen och förutser hur mycket tid man kommer att lägga på olika medier.

Om då alltså siffran för 2016 års mobilsurfande stämmet, så bör det faktiskt driva upp medieanvändandet med totalt 1,4 procent, trots att vi använder dator mindre till exempel.

Analysen täcker 71 länder, och visar också att 71 procent av det mobila surfandet sker via mobilen – en siffra som är störst i Asien (73 procent) som står för en stor det av den siffran, tillsammans med Nordamerika (72 procent).

Internet har  – kanske föga förvånande – stått för en ökning av mediekonsumtionen under de senaste åren. Mellan 2010 och 2015 så har vi kollat på skärmar 7.9 procent mer än tidigare, från 403 till 435 minuter dagligen – 1.5 procents ökning varje år.

Men man förutspår en minskning av internetkonsumtionen under det kommande åren – 1,2 procents tillväxt under 2017 och 0,4 procent år 2018.

Läs mer: Chatt-dekaler kan generera miljardbelopp

Slutsatsen? Mobilt, mobilt, mobilt. Denna teknologi ger stora möjligheter för företag (och inte bara, såklart) att nå ut till konsumenterna överallt, inte bara i hemmet. Det förändrar också sättet på vilket vi kommunicerar med varandra, något som säkert bland annat förklarar en del av meddelandetjänsternas tillväxt på sistone.

Behöver du hjälp med att skapa en effektiv mobil reklamkampanj? Klicka här