Vi älskar att nätshoppa

Nordiska e-kunder är bland de mest köpglada på nätet och är de som i högst grad återvänder till e-butiker. Det visar en ny rapport från Adobe där data från fler än 19 000 webbplatser och 579 miljarder besök har analyserats. I rapporten framgår bland annat hur stor del av trafiken till e-butiker i Europa och USA som kommer från smartphones och surfplattor, samt i vilken grad besöken leder till ett köp.

Adobe har låtit undersöka sex olika parametrar: andel besök från smartphones, andel besök från surfplattor, konverteringsfrekvens (besök som leder till köp), andel besökare som besöker fler än en sida (stick rate), återvändande besökare och tid per besök. Data från webbplatser i sex olika regioner har jämförts: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Beneluxländerna, Norden och USA.

E-kunderna återkommer oftare i Norden
Norden är den region som har den högsta andel återkommande besökare. I genomsnitt återvänder 1,43 procent av besökarna till sidan igen. Att jämföra med Storbritannien (1,42 procent) och USA (1,36 procent). Lägst andel återvändande besökare har Tyskland (1,29 procent).

Norden och Frankrike konverterar bäst
Franska e-butiker har den högsta genomsnittliga konverteringsprocenten (3,0), att jämföra med Nordens 2,5 procent som är den näst högsta siffran. Lägst är siffran i Storbritannien (1,6 procent) och USA (1,7 procent).

– Även om skillnaderna i konverteringsgrad kan tyckas vara små kan en tiondels procent göra att försäljningen skiftar med miljontals kronor. Mobilanpassade sajter blir allt viktigare för att kunna öka konverteringsgraden ytterligare, säger Malin Bodolla, nordisk marknadschef på Adobe.

USA och Storbritannien e-handlar mest med mobilen
Webbplatser som är optimerade för smartphones ser en 60-procentig skillnad i andelen trafik från smartphones. I USA sker 13,9 procent av besöken med en smartphone medan Nordiska e-butiker har ett snitt på 10,6 procent.

Tyskland släpar efter i andel besök från surfplattor
Tyskland släpar efter när det gäller användning av surfplattor. Endast 6,3 procent av tyska besökare använder surfplattor. I Norden är motsvarande siffra 9,3 procent, medan andelen är högst i Storbritannien (11,8 procent).

Amerikanerna är sämst på att behålla kunderna på sajten
Andelen besökare som besöker fler än en sida (stick rate) är allra högst i Beneluxländerna. Med undantag för Norden såg dock alla regioner en liten minskning jämfört med 2012. I Norden besöker i genomsnitt 47 procent flera sidor på samma webbplats. Sämst på att behålla kunderna är man i USA, där endast 38 procent stannar.

– Många företag använder sökmarknadsföring för att driva trafik till sina e-butiker, men skulle kunna göra mer för att locka tillbaka tidigare besökare, säger Malin Bodolla.

Frankrike håller kvar besökaren längst tid
I både USA och Europa har besökstiden per hemsida sjunkit från 2012 till 2013. Under 2012 låg genomsnittstiden på 6 minuter, något som nu sjunkit till ca 5,5 minuter. Längst tid stannar man i Frankrike, där ligger snittiden per besök på 6,36 minuter. I Norden är motsvarande siffra 5,88 minuter.

Om rapporten
Rapporten är sammanställd av Adobe och bygger på fler än 579 miljarder besök som genomförs under hela 2012 och 2013. All data är anonymiserad och har hämtats från över 19 000 webbplatser.

Ladda ned rapporten här.