Vertiv växlar upp sin närvaro i Norden

VERTIV är ett internationellt storföretag inom infrastruktur för datacenter och har ett starkt fokus på den nordiska marknaden inom både direktförsäljning och kanalförsäljning. Nu stärker man sin nordiska organisation ytterligare.

Stockholm 11 mars 2020: Från och med januari 2020 har Vertiv stärkt sin nordiska ställning och anställt Jesper Hersbro som Distribution Manager, Benelux & Nordics samt Glenn Thelin som Partner Manager, Nordics. Huvudsyftet är att öka närvaron på kanalförsäljningsmarknaden där ett stort antal produkter av Vertivs lösningar för datacenter kan köpas i enklare versioner men med samma kvalitet och med möjligheten att uppgradera vid behov.

”Vi är övertygade om att edge computing och 5G kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren. Det betyder att det kommer finnas ett ökat intresse för – och behov av – mindre rackbaserade modeller med UPS-lösningar för att säkerställa snabbhet och optimering. Ett exempel på användningsområde skulle kunna vara följande scenario: Tänk dig en bil som kör genom en vattensamling som plötsligt dyker upp på vägen. Då kan bilen skicka ut information till andra bilister och varna för vattensamlingen. Allt via 5G och edge computing. Utvecklingen kommer få stor betydelse för återförsäljning, kundhantering och hela streaming- och online-marknaden. På hela taget är vi övertygade om att alla med rack-baserade lösningar borde ha tillgång till den bästa infrastrukturen för att undvika strömavbrott, rörig kablering och dålig kylning – allt som kan förorsaka kostsamma stopp i verksamheten. Och detta är något som inte är särskilt svårt att förebygga eller optimera för, säger Jesper Herbro, ny Distribution Manager, Benelux & Nordics på Vertiv.

Vertiv växlar nu upp och ökar sin närvaro i Norden och satsar på en strategi med utökad kanalförsäljning och partnerprogram. Särskilt partners med inriktning på små och medelstora verksamheter kommer tycka strategin är intressant med tanke på att man nu kommer kunna erbjuda produkter och support baserade på know-how från storskaliga lösningar. Samtidigt kommer priserna kunna hållas konkurrenskraftiga.

”I norden finns många försäljningskanaler och partners med både bredd och kunnande – allt från one-stop-shop till högspecialiserade företag. Partners är direktlänken till både små och stora slutanvändare, både inom privat och offentlig sektor och när det gäller tillförlitlighet. Vi kommer att supporta våra partners genom dialog och en stark produktportfölj och backa upp det med attraktiva partner-program. Vi är övertygade om att många partners kommer tycka det här är tilltalande och vilja erbjuda våra utökade lösningar till sina marknader och därigenom bli trovärdiga och pålitliga leverantörer inom datakraft, värmehantering och infrastruktur, säger Glenn Ulsing Thelin, Partner Manager, Nordics.”