Version 2.0 av den stora bannerrapporten

Under flera års tid har Need Insights undersökt svenska webbsajter med eye tracking. Resultaten presenteras i en rapport som är fylld med insikter och rekommendationer för hur du skapar effektiva banners.

Version 2.0 av bannerrapporten innehåller 10 nya sidor med fixeringsmönster på de största nyhetssiterna. Fixeringsmönstret avgör till stor del vilken bannerplacering som får mest respektive minst uppmärksamhet. Helt avgörande för hur en bannerkampanj kommer att prestera – flopp eller succé.
Rapporten kostar 4.995 kronor (exkl. moms).

> Om du vill köpa den ska du klicka här