Verktyget som vet vad som ligger bakom konsumenternas beslutsprocesser

Reklamagenturen Initiative UK (ägda av Interpublicgruppen) har just lanserat “Decision Tree”, ett verktyg som ska lyfta på locket kring de dolda faktorer som påverkar en kunds tankebanor på vägen mot ett inköp. Som grädde på moset så ska man kunna jämföra detta mot mätresultat kring återköpschanser och rekommendationer.

Genom att använda en metod som kallas CART (classification and regression tree) så kan man kartlägga och förstå de observationer och data som gjort på konsumentbeteende.

Som exempel uppger Initiative sitt samarbete med undersökningsföretaget Respondi i en studie kring brittiska semesterfirare och huruvida de var nöjda eller missnöjda med semestern. Resultaten som gjordes enligt CART-modellen visade på hur viktig planeringsfasen är för semesterfirare, och att familjer som använder sig av Trip Advisor har bättre stads-semestrar.

Eftersom man kan anpassa dessa “besluts-träd” efter olika kategorier så kan man också få större flexibilitet och bättre insyn kring konsumenternas beslut och köpvanor, tror företaget. Tanken är inte att se vad vi “själva tror är viktigast, utan vad som faktiskt driver våra beslutsprocesser”, säger Bob Haley från Initiative.